آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

لغت محیط زیست در زبان انگلیسی

لغت محیط زیست در زبان انگلیسی

آیا می دانید در زبان انگلیسی برای بیان محیط زیست از چه واژه هایی استفاده می شود؟ آیا تفاوت و تشابه این واژه ها را می دانید؟ برای یافتن پاسخ این سوالات و یادگیری نکات گرامر زبان انگلیسی در استفاده از این واژه ها با ما همراه باشید.

Ecology

کلمات ecology ، ecological ، environment و environmental اگر چه معانی متفاوتی در زبان انگلیسی دارند اما گاه مانند هم به کار می روند.

کلمه ی ecology به معنی رابطه ی طبیعی ( یا مطالعه ی رابطه ی طبیعی ) میان گیاهان ، حیوانات و مردم ، از یک طرف ، و محیط زیست آن ها ، از طرف دیگر ، است. این کلمه زبان انگلیسی در فارسی ( بوم سازگاری و بوم سازمندی) و ( بوم شناسی ) ترجمه شده است :

.The dumping of waste at sea is disrupting marine

تخلیه ی پسماندها در دریا ، یعنی ایجاد اختلال در بوم سازمندی دریایی .

کلمه ی ecological صفت کلمه ی ecology است :

.Upsetting the ecological balance of the area

بر هم زدن موازنه ی بوم شناختی منطقه.

کلمه ی environment در زبان انگلیسی به مکان ها و موقعیت هایی اشاره دارد که گیاهان ، حیوانات و مردم در آن ها زندگی می کنند :

.Cimbers in Nepal are damaging the environment by leaving their rubbish on the mountains

در نپال کوه نوردان با ریختن زباله در کوهستان به محیط زیست آسیب می رسانند.

کلمه ی environmental صفت کلمه ی اخیر است.

گاهی صفات ecological و environmental در زبان انگلیسی با اسامی همانند می آیند :

.The oil spill was an ecological disaster for thousands of birds

نشت نفت در آن منطقه برای هزاران پرنده فاجعه ای بود که بوم سازمندی آنان را به کلی بر هم زد.

.The oil spill caused an environmental disaster on this usually clean and beautiful island

نشت نفت فاجعه ای برای محیط زیست این جزیره همواره پاک و زیبا به وجود آورد.

قیدهای ecologically و environmentally نیز اغلب با یکدیگر خلط می شوند اما معانی آن ها یکسان نیست. عبارتِ ecologically sustainable به معنای حفظ موازنه ی طبیعی گیاهان ، حیوانات و انسان هاست. اما عبارت environmentally sound products به معنای محصولاتی است که به محیط زیست آسیب نمی رسانند.

ارسال نظر