آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

لغات کاربردی

 

Pusillanimous

بزدل/ترسو/ضعیف

Deference

تن در دهی/تسلیم/احترام گذاری

Articulate

شمرده سخن گفتن

Satiate

سیر کردن/اشباع کردن/سیر/اشباع

Repose

آرامش/سکون/آسودگی

Repudiate

انکار کردن/رد کردن

Requite

تاوان دادن/جبران کردن/پاداش دادن

Puerile

بچگانه/کودکانه/احمقانه

intractable

سرپیچ/لجوج

 Posit

قرار دادن/ثابت کردن

Palliate

تسکین دادن/آرام کردن

Esoteric

محرمانه/سری

Propriety

نزاکت/مراعات آداب نزاکت

Proliferate

زیاد شدن/کثیر شدن

interregnum

دوره حکومت موقتی/فاصله

Prodigal

ولخرج/پر تجمل

Militate

جنگیدن

Myopic

نزدیک بین/کوته نظر

Enigma

چیستان/معما/رمز

Ambiguous

مبهم

 

Dictum

حکم/قرارداد/رای/گفته

Overwrought

کاربرده/تهیه شده از روی مهارت/عصبی

Abate

کاستن/تخفیف دادن

Erratic

متغیر/نامنظم/دمدمی مزاج

inundate

سیل زده کردن/ازآب پوشاندن/اشباع کردن

Homogeneous

هم جنس/یکجور/مشابه

Sublime

عالی/برین/والا

innocuous

بی ضرر

implacable

سنگ دل/کینه توز

Stigma

برآمدگی/خال/لکه ننگ

impetuous

تند و شدید/بی پروا

ارسال نظر