آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

لغات کاربردی


Eschew

اجتناب کردن/خود داری کردن

Exigent

ضروری/واجب

Catalyst

عامل فعل و انفعال اجسام شیمیایی

Divine

خدایی/الهی/کشیش

Idiosyncrasy

طرز فکر ویژه/طبیعت مخصوص/حال مخصوص

Exculpate

تبرئه شدن/معذور داشتن

 Dupe

ساده دل/گول خور

Chaos

بی نظم/هرج و مرج

Connoisseur

خبره

Larceny

دزدی/دستبرد/سرقت

Euphemism

استفاده ی کلمه ی نیکو برای موضوع یاکلمه ی نامطلوب

Lassitude

سستی/تنبلی/بی میلی

jocular

شوخ/شوخ آمیز

Apathy

بی حسی/بی عاطفگی/بی علاقگی

Arbitrary

قرار دادی/ اختیاری

Meticulous

باریک بین/دقیق/ترسو/کم رو

Enervate

سست کردن/بی حال کردن/ناتوان کردن

Rustic

روستایی/دهاتی

Dilate

بزرگ شدن/گشاد کردن

Xenophobia

ترس از بیگانه/بیگانه هراسی

Zephyr

نسیم/بادصبحگاهی

Gradation

درجه بندی/درجه

Noisome

نامطلوب/مضر

Metaphor

استعاره/کنایه

Profligate

ولخرج/بی بند و بار/هرز

Calumny

رسوایی/بدنامی

Sagacious

باهوش/زرنگ/دانا

Propitiate

تسکین دادن/خشم خود را فرو نشاندن

Hapless

بی چاره

Palatial

کاخی/مجلل

Garner

انبار غله/انبار کردن

Polyglot

چند زبانی

Lucid

روشن/واضح

Embellish

آرایش کردن/زینت دادن

Pungent

انتقادی/تند/زننده

Aberrant

گمراه/منحرف

Bombastic

قلنبه/گزاف

Bolster

تقویت کردن/متکا/بالش

Bevy

دسته و گروه دختران

Viscous

چسبناک


Gradation

درجه بندی/درجه

mores

 اداب/رسوم

Volatile

بخارشدنی/سبک/لطیف

Advocate

حامی/طرفدار/دفاع کردن

Mitigate

آرام کردن/سبک کردن/تسکین دادن

Alleviate

ارام کردن/سبک کردن

Parry

دور کردن/دفع کردن حمله ی حریف

Tacit

خاموش/ضمنی

Monotony

یکنواخت/بی تنوعی

Molt

پوست انداختن/موی ریختن

acme

اوج/قله

Adulterate

جازن/قلابی/زنا زده

 Slake

کاهش یافتن/فرو نشستن

Fractious

بدخو/زود رنج/کج خلق

Encomium

ستایش/ثنا

Invective

پرخاش/سخن حمله آمیز/طعنه

Salubrious

سازگار/سالم/گوارا

Effigy

صورت/تمثال/پیکرک

Archaic

کهنه/قدیمی

Distaff

مچ زنان

Sinecure

 شغلی که متضمن مسئولیت نمیباشد/جیره خوری/مفت خوری


ارسال نظر