آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

لغات مربوط به مدرسه و دانشگاه

school

مدرسه

nursery school / kindergarten

مهدکودک

primary school

مدرسه ابتدایی

secondary school

دبیرستان

state school

مدرسه دولتی، مدرسه عمومی

private school / independent school

مدرسه خصوصی

boarding school

مدرسه شبانه روزی

sixth-form college

کالج مقدماتی

technical college

کالج فنی

vocational college

دانشکده فنی و حرفه ای

art college

کالج هنر

teacher training college

دانشکده تربیت معلم

university

دانشگاه

مدرسه

classroom

کلاس درس

desk

میز

blackboard

تخته سیاه

whiteboard

تخته سفید

chalk

گچ

marker pen / marker

ماژیک

pen

خودکار

pencil

مداد

exercise book

دفتر مشق / دفتر

lesson

درس

homework

تکلیف منزل

test

امتحان

term

نیم سال / ترم

half term

نیم ترم / میان ترم

class

کلاس

reading

خواندنی

writing

نوشتنی

arithmetic

حسابان

spelling

املا / هجی کردن

to teach

درس دادن

headmaster / headmistress

مدیر مدرسه

teacher

معلم

pupil

دانش آموز

head boy / head girl

مبصر

prefect

نمره کامل

register

نام نویسی

assembly

انجمن

break

زنگ تفریح

school holidays

روزهای تعطیل

school meals

غذای مدرسه

بخش های مدرسه

computer room

اتاق کامیپوتر

cloakroom

اتاق نگهداری لباس

changing room

رخت کن

gym (gymnasium)

سالن ورزش

playground

محوطه بازی

library

کتابخانه

lecture hall

سالن سخنرانی

laboratory (lab)

آزمایشگاه

hall of residence

خوابگاه

locker

قفسه

playing field

زمین بازی

دانشگاه

ارسال نظر