آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

لغات (اینترنت و سرچ کردن)

در این جلسه لغاتی را پیرامون کار با اینترنت و نحوه سرچ گردآوری کرده ایم که توضیح انگلیسی و (در بیشتر موارد) معانی تحت اللفظی آنها آورده می شود:

(مرورگر) a browser : a program used to view the Internet

Microsoft Internet Explorer and Firefox are examples of popular Internet browsers  💡 

to click : ♦ to press the button on a computer mouse

 to make a small, sharp sound ♦

a click :  ♦ the pressing of the mouse button

 a small, sharp sound ♦              

(محتوا)  content : subject matter; the main idea of a book, a paper or a web page

to formatto determine the size, shape and form of a written document

a formatthe size, shape and form of a written document

to lay out : to design the technical arrangement of a web page, building, garden, etc

a layout : the technical arrangement of a web page, building, garden, etc

World Wide Web (Web) : a series of commercial, educational and governmental web pages on the net

تذکر: در برخی از موارد بالا به دلیل سادگی بیش از حد کلمه یا ترکیب از آوردن معنی فارسی آن خودداری شده و فهم کامل عبارت به عهده خواننده گزارده شده است.

ارسال نظر