آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

فعل need در زبان انگلیسی و کاربرد آن

فعل Need یک فعل Semi – Modal می باشد. به این معنا که در برخی شرایط به عنوان فعل کمکی Modal verb و در برخی شرایط به عنوان فعل اصلی Main verb مورد استفاده قرار می گیرد. Need به معنای لازم بودن یا احتیاج داشتن است. نکته مهم در اینجاست که، زمانی که فرم منفی Must مورد نظر ما باشد و در جمله عدم ضرورت انجام امری مورد نظر باشد، از فرم منفی Need استفاده می شود. برای مثال:
 
 
You must speak fast.
شما باید تند صحبت کنید.
You needn’t speak fast. It is not necessary for you to speak fast.
لزومی ندارد که تند صحبت کنید.
 
همانطور که اشاره کردیم فعل Need
به دو شکل استفاده می شود:
 
 

زمانی که Need به عنوان فعل کمکی به کار می رود.

– فعلی که بعد از آن به کار رود to نمی گیرد.
– برای سوالی کردن مانند can جای آنرا با فاعل عوض می کنیم.
– برای منفی کردن فقط کلمه not را بعد از آن به کار می بریم. برای مثال:
You need go.
لازم است بروید.(مثبت)
You needn’t go.
لازم نیست بروید.(منفی)
 

زمانی که Need به عنوان فعل اصلی به کار می رود.

Need در اینجا به معنای احتیاج داشتن و نیاز داشتن به کار میرود. تمامی خصوصیات فعل اصلی را دارد به این صورت که اگر بعد از آن فعلی به کار رود، آن فعل حتماً با to همراه می شود و در حالت سوم شخص مفرد نیز فعل s می گیرد. برای مثال:
She doesn’t need to speak with him.
او نیاز ندارد که باهاش حرف بزند.
Sara needs a new car.
سارا یک ماشین جدید نیاز دارد.

ارسال نظر