آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

فعل فریاد زدن و کاربرد آن

فعل فریاد زدن و کاربرد آن

فریاد زدن به زبان انگلیسی با افعال مختلفی بیان می شود. در این مقاله به بررسی افعال زبان انگلیسی که معنای صداهای تولید شده در حالات خاص (درد یا ترس و …) می دهند و نکات مهم گرامر زبان انگلیسی در استفاده از آن ها می پردازیم.

Shout

افعال shout ، cry ، yell و scream همگی بیانگر صداهایی هستند که انسان هنگام خشم ، ترس یا ناراحتی از خود در می آورد.

عبارت فعلی cry out بیانگر واکنشی ناگهانی نسبت به درد ، ترس یا شگفتی است:

.She cried out in pain

او از درد فریاد کشید.

فعل shout اشاره به صدایی دارد که شخص هنگام خشم یا برای جلب توجه دیگران ایجاد می کند :

.I was surprised to hear my parents shouting at each other

وقتی شنیدم پدر و مادرم سر یک دیگر فریاد می زنند ، خیلی تعجب کردم.

.“Close the doors please!” shouted the guard

نگهبان فریاد زد : ( لطفاً درها را ببندید! )

فعل yell اشاره به فریاد بلندی دارد که شخص به دلیل ترس یا هیجان یا جلب توجه دیگران سر می دهد:

.We heard  someone yelling for help

ما صدای یک نفر را که فریاد می زد و کمک می خواست شنیدیم.

.“I can’t hear you,” he yelling intothe phone

پای تلفن فریاد زد : ( صدایتان را نمی شنوم .)

فعل scream بیانگر فریاد بسیار بلندی است که شخص هنگام درد یا وحشت زیاد سر می دهد.

.There was broken glass everywhere and people were screaming

همه جا شیشه خرده ریخته بود و مردم جیغ می کشیدند.

افعال بالا همگی به جای فعل say نیز به کار می روند تا شیوه های مختلف سخن گفتن را ، به ویژه در نقل قول مستقیم ، نشان دهند:

.“get out!” she shouted / screamed / yelled

او فریاد زد / جیغ کشید / نعره کشید : ( برو بیرون! )

.“ Who’s there?” cried Alex

 آلِکس فریاد زد : ( کی آنجاست؟ )

 

موسسه آموزش زبان روژین ایلیا

ارسال نظر