آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

عبارات کاربردی در مکالمات

از 10 عبارت زیر به منظور استارت مکالمه در مورد عادتهای منظم روز مره در زبان انگلیسی استفاده میشود:

 

 • I spend a lot of time…
 • I (often) tend to…
 • You’ll always find me…
 • ___ is a big part of my life.
 • I always make a point of…
 • Whenever I get the chance, I…
 • I have a habit of..
 • I can’t (seem to) stop…
 • I’m always…
 • I can’t help…

از 10 عبارت زیر برای حدس زدن در مورد مسائل مختلف در زبان انگلیسی استفاده میشود :

 • Off the top of my head, I think she’s 26.
 • Knowing (the English), he likes football.
 • If I had to take a guess, I’d say she’s 26
 • I’d say she’s 26.
 • Chances are she’s 26.
 • At a guess, I’d say she’s 26.
 • Probably about 26.
 • We’re talking maybe late twenties.
 • About 6-ish
 • Around about 6 o’clock

 

از 10 عبارت زیر برای بیان گرم بودن هوا در زبان انگلیسی استفاده می شود :

 • It’s nice and warm today.
 • It’s pretty hot, isn’t it?
 • We’re having a heatwave!
 • It’s so hot! It must be over 80.
 • It’s nice in the sun.
 • The weather’s lovely.
 • It’s a lovely day.
 • It’s absolutely boiling!
 • It’s positively tropical today.
 • It’s sunny today, isn’t it?

در زبان انگلیسی خیلی پیش میاد که از ما در مورد اهل کجا بودن پرسش صورت میگیرد که ما اکثرا از کلمه ی from یا   come from استفاده میکنیم در صورتی که  از 10 عبارت زیر نیز میتوانیم استفاده کنیم :

 

 • I come from Iran.
 • I’m from Iran.
 • I’m an lranian.
 • Iran’s where I’m from.
 • Iran’s my hometown.
 • I was born and bred in Iran.
 • I’m an Iran boy/girl.
 • Iran’s my home.
 • I call Iran home.
 • I’m based in Iran.

ارسال نظر