آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

عبارات کاربردی ازدواج (به مناسبت ایام فرخنده میلاد امام رضا{ع})

⭕️ جملات کاربردی انگلیسی در مورد اطلاعات شخصی و ازدواج
1- کجا متولد شدی؟
? Where were you born


2- در شیکاگو متولد شدم.
. I was born in Chicago


3- در شیکاگو متولد شدم اما در تهران بزرگ شدم.
. I was born in Chicago but I was brought up in Tehran


4- کی متولد شدی؟
? When were you born


5- در سال 1970 متولد شدم.
. I was born in 1970


6- روز تولدت کی است؟/ چه روزی متولد شدی؟
? When’s your birthday


7- دوم سپتامبر است.
. It’s September 2nd


8- متاهلید؟
? Are you married


9- بله هستم./خیر مجردم.
. Yes, I am./ No, I’m single


10- طلاق گرفته ام.(یا همسرم را طلاق داده ام.)
. I’m divorced


11- زن بیوه (زنی که شوهرش فوت شده باشد.)
. widow


12- مرد بیوه ( مردی که زنش فوت شده باشد.)
. widower


13- من بیوه هستم.
. I’m a widow/ widower


14- ما زن و شوهریم.
. We’re husband and wife


15- کی ازدواج کردید؟
. When did you get married


16- چند سال است ازدواج کرده ای/ کرده اید؟
? How long have you been married


17- برادرم با یک دختر اسپانیایی ازدواج کرد.
. My brother is married to a Spanish girl/ got married to Spanish girl


18- برادرم زن اسپانیایی دارد.
. My brother is married to a Spanish girl


19- با من ازدواج می کنی؟
? Will you marry me


20- جان و مری زوج تازه ازدواج کرده ای هستند.
. John and Mary are a newly-married couple


21- نامزد بودن.
. Be engaged to


22- آلیس نامزد تام است.
. Alice is engaged to Tom


23- نامزد مونث
‘Fiancee


24- نامزد مذکر
‘Fiance


25- آن دختر نامزد برادرم است.
.’That girl is my brother’s fiancee


26- تام از پت تقاضای ازدواج کرده است.
. Tom has proposed to pat./ Tom has asked pat to marry him


27- او پارسال طلاق گرفت.
. She got divorced last year


28- جیم زنش را طلاق داد.
. Jim divorced his wife


29- نمی خواهم طلاق بگیریم.
. I don’t want to get a divorce

ارسال نظر