آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

عبارات محاوره ای

در این جلسه نیز چند اصطلاح کاربردی در مکالمات را با هم فرا می گیریم:

 

 

 .I’ll do it at the earliest possible time
در اسرع وقت انجامش میدم

.she wouldn’t lift a hand against a fly / she hasn’t harmed a fly
آزارش به مورچه هم نمیرسد

.Let get this off my chest
بزار حرف دلمو برات بگم

.My hopes were dashed
امیدم به یاس تبدیل شد

.Don’t sidetrack the issue
خودت را به کوچه علی چپ نزن

.There is no ifs and buts
اگر و اما ندارد

.Please, don’t order me around
لطفا به من امر و نهی نکن

.I know it from A to Z
سیر تا پیاز قضیه رو میدونم

.Has the penny dropped
دوزاریت افتاد؟

Wishes don’t wash dishes
با حلوا حلوا کردن دهن شیرین نمیشه

ارسال نظر