آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

عبارات محاوره ای

در این جلسه از فیلد “عبارات محاوره ای” به بررسی اصطلاحاتی پیرامون ملاقات و دعوت یکدیگر می پردازیم:

 برای دعوت کردن دوستان و نزدیکان اغلب از عبارت های زیر استفاده می شود:

میل داری …؟     ➡  ?…Do you want to

میل داری …؟   ➡ ?…Would you like to

 می خوای امشب بریم سینما؟  ➡ ?Do you want to go to the movies tonight

          میل داری فردا با من ناهار بخوری؟   ➡ ?Would you like to have lunch with me tomorrow

گاهی اوقات ابتدا مناسبت و دلیل مهمانی یا دعوت ذکر شده و سپس عبارت هایی مانند ?Can you come و یا ?Do you think you can come گفته می شود.

?I’m giving a house warming party next Saturday. Can you come 🙂

شنبه آینده به مناسبت (خرید) خانه جدید مهمانی داریم. می توانی بیایی؟

?Next Sunday is my birthday party. Do you think you can come 🙂

یکشنبه آینده جشن تولد من است. می توانی بیایی؟

برای قبول دعوت عبارت های I’d like to (میل دارم) و شکل قوی تر آن I’d love to (خیلی مایلم) به کار می رود. دیگر عبارت های رایج عبارتند از:

      عالی است  ➡ That sounds great/terrific

در انگلیسی امریکایی عبارت های زیر نیز رایج است:

خوبست / فکر خوبی است  ➡ That sounds like fun

                  خوشحال می شوم     ➡ I’d be happy to

              خیلی خوشحال می شوم   ➡ I’d be delighted to

 

مثال های زیر را مطالعه کنید.

 دوست داری با هم برویم شنا؟        A: Do you want to go swimming with me 💡

     فکر خوبی است     ➡ B: That sound like fun

 دوست داری با ما بیایی پیک نیک؟     ?A: Would you like to come on a picnic with us 💡

    خوشحال می شوم    ➡ B: I’d be happy to

به طور کلی جملاتی را که در این درس فرا می گیرید بسیار پرکاربرد می باشند و به نوعی از اصطلاحات کاربردی در زبان انگلیسی به شمار می آیند. پس سعی کنید به خوبی این درس را فرا بگیرید.

 

برای اصطلاحات پیرامون دعوت کردن جلسه بعدی این فیلد را دنبال کنید.

ارسال نظر