آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

عبارات رایج در مکالمات پیرامون پوشاک

عبارات رایج در مکالمات پیرامون پوشاک

هنگامی گفته می شود که زیپ کسی باز باشد و نخواهیم در حضور دیگران به او تذکر بدهیم.

XYZ (= Examine your zipper.)

اول زیپ را باز کن.

First open the zipper.

این زیپ گیر کرده است.

This zipper is stuck.

این جا دکمه ای خیلی تنگ است.

This buttonhole is too small/ tight.

چرا دکمه های پیراهنت را نمی بندی؟

Why don’t you button (up) your shirt?

نمی توانم دکمه یقه ام را ببندم.

I can’t button my collar.

دکمه بالائیت را ببند/بازکن.

Do/ undo your top button.

معمولا آن (دکمه) را نمی بندم.

I don’t usually button it.

پیراهنت را بگذار تو پشت پیراهنت( از شلوارت) بیرون آمده است.

Tuck in your shirt. It’s out at the back.

من معمولا کراوات/ پاپیون نمی زنم.

I don’t usually wear tie/ bowtie.

این دکمه سر دست ها با آن سنجاق کراوات جور هستند.

These cufflinks match that tie pin.

آن دستکش های چرمی مشکی را برای پدرت بخر.

Buy those black leather gloves for your father.

دارم برای پسرم یک جفت دستکش می بافم.

)منظور دستکش خاصی است که جای انگشت شصت دارد و برای چهار انگشت دیگر فقط یک قسمت سر هم دارد که هر چهار انگشت با هم در آن قرار می گیرند(

I’m knitting pair of mittens for my son.

چرا کیف پولت را در جیب عقب شلوارت می گذاری؟

Why do you keep your wallet in your back pant/ trouser pocket?

همیشه پاسپورتتان را در جیب بغل کت/ کاپشن بگذارید.

Always keep your passport in your inside jacket pocket.

توی جیب(پهلویی) کتت چیست؟قلمبه است.

What’s in your side jacket pocket? It’s bulging.

کیف پولم داخل کیف دستیم است.

My purse is in my handbag.

من یک کیف بابند بلند(روی شانه) لازم دارم.(منظور کیفی است که بند بلندی دارد و از شانه آویخته می شود.)

I need a shoulder bag with a long (shoulder) strap.

ارسال نظر