آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

عبارات اصطلاحی مربوط به Shake (لرزیدن) در زبان انگلیسی

در این پست عبارات و اصطلاحاتی خدمت شما معرفی می شود که در آنها از واژه “ Shake ” به معنی “لرزیدن” و یا “لرزش” استفاده شده است. که از لحاظ گرامری دارای نقش فعل و اسم می باشد. معنی این واژه به تنهایی و بدون ترکیب شدن با واژه های دیگر در خیلی از فرهنگ لغت ها به صورت زیر آمده است:

Shake:

لرزاندن ، نوسان ، ارتعاش ، لرزش ، تزلزل ، تکان دادن ، جنباندن ، اشفتن ، لرزیدن

معانی مختلفی که برای این دو واژه در فرهنگ لغت انگلیسی یه انگلیسی آکسفورد ذکر شده به همراه چندین مثال برای درک بهتر آن به صورت زیر می باشد:

Shake: / ʃeɪk /

Verb

Vibrate, tremble, quiver, quake, shiver, shudder, judder, jiggle, wobble, rock, sway; convulse.  e.g. The whole building shook

Jiggle, joggle, agitate; informal waggle.  e.g. She shook the bottle

Brandish, wave, flourish, swing, wield; informal waggle.  e.g. He shook his stick at them

Upset, distress, disturb, unsettle, disconcert, discompose, disquiet, unnerve, trouble, throw off balance, agitate, e.g. The look in his eyes really shook her

Fluster; shock, alarm, frighten, scare, worry; informal rattle

Weaken, undermine, damage, impair, harm; reduce, diminish, decrease.  e.g. This will shake their confidence

Opposite: soothe, strengthen

Noun

Jiggle, joggle; informal waggle.  e.g. he gave his coat a shake

Flourish, brandish, wave. e.g. a shake of his fist

Tremors, delirium tremens e.g. it gives me the shakes

Source: Oxford

واژه Shake با ترکیب با عبارات، حروف اضافه، و واژه های دیگر اصطلاحاتی را تشکیل می دهد که در برخی مواقع معانی کاملا متفاوتی از آنها استنباط می شود. در اینجا لیستی از این اصطلاحات (Expressions)، و هم آیی ها (Collocations)ی مربوط به این واژه را که جزو لغات کاربردی زبان انگلیسی می باشد تقدیم شما می کنم که امیدوارم مفید واقع شود:

Shake لرزاندن ، نوسان ، ارتعاش ، لرزش ، تزلزل ، تکان دادن ، جنباندن ، آشفتن ، لرزیدن
as many as one can shake a stick at اصطلاحی به معنی و مفهوم تعدا بسیار زیاد
give a shake تکان دادن به چیزی، خلاص شدن از شر چیزی، ترک کردن چیزی
milk shake نوشیدنی که از ترکیب شیر با مواد دیگر ساخته می شود و پس از هم زدن آن سرو می شود
more than one can shake a stick at اصطلاحی به معنی مقدار بزرگ، تعداد بسیار زیاد، تعدای بیش از آن که کسی بتواند آن را حساب و شمارش کند
no great shakes بدون هیچ تکان (تغییر) آنپنانی، منظم، طبیعی؛ به طور متوسط، خارق العاده نبودن (در مورد یک فرد)
shake a bottle بطری را لرزاندن، حرکت دادن به جلو و عقب یک بطری با سرعت و تکان دادن آن
shake a leg اصطلاحی به معنا و مفهوم رقصیدن و یا اصطلاحا تکانی به خود دادن، تکانی به خود دادن و عجله کردن
shake a loose leg اصطلاحی به معنای داشتن یک نوع زندگی وحشیانه و بی پروا، زندگی کردن مانند یک شخص لا ابالی
shake a stick at چوب را تکان دادن، اصطلاحا به معنی کسی را تهدید کردن، ترساندن، ارعاب، توجه داشتن، کمیت، نام (معمولا این عبارت اصطلاحی به صورت ” more than one can shake a stick at ” استفاده می شود)
shake down لرزش، حرکت از سمتی به سمت دیگر، تحریک کردن، پرداخت اجباری؛ جستجو کردن؛ تهدید کردن کسی برای دریافت پول؛ البته این عبارت بصورت اسلنگ و به معنای “رختخواب” نیز به کار می رود.
shake hands دست دادن با کسی به خصوص در هنگام سلام و احوالپرسی
shake in one’s shoes اصطلاحی به معنی ترسیدن، و یا از ترس به خود لرزیدن
shake off تکان دادن چیزی برای خلاص شدن از شر آن، به کار انداختن چیزی و تمام کردن آن
shake one’s ears اصطلاحی به معنی ابراز احساسات کسی، بیان حس درون
shake one’s faith اصطلاحی به معنی تغییر ایمان، تغییر باور و اعتقاد
shake one’s head سر را تکان دادن، کسی که سر خود را از طرفی به طرف دیگر حرکت دهد
shake one’s sides with laughing اصطلاحی به معنی خندیدن غیر قابل کنترل، بیش از خندیدن، کسی که به دلیل خندیدن زیاد به تکان و حرکت می افتد، پشت سر هم با خندیدن
shake out لرزاندن، حرکت کردن به عقب و جلو؛ تنوع داشتن
shake together تکان دادن با همکاری کس دیگری، با کسی ارتباط برقرار کردن، با کسی حرکت کردن و گشتن
shake up لرزاندن، احساسات کسی را تحریک کردن، دوباره مرتب کردن، تغییر مجدد، تحریک احساسات
shook hands دست دادن، با کسی در هنگام سلام و احوالپرسی دست دادن و دست او را فشار دادن
shook hands with sb دست دادن با کسی، خوش آمد گویی به کسی با دست دادن با او، دست دادن و خود را معرفی کردن
shook his confidence اعتماد به نفس کسی را متحول کردن، متوقف کردن کسی از اعتماد به نفس
shook his head سرش را تکان داد، سرش را به نشانه انکار و جواب رد حرکت داد
shook off the responsibility مسئولیت خود را تکان دادن، اصطلاحی برای رهایی و خلاص شدن از  پاسخگویی، و مسئولیت پذیری، خودداری از پذیرش مسئولیت چیزی
shook off the stigma از حالت خجالتی در آمدن، تغییر عقاید و اعتقاد در مورد کسی،  حذف کردن شهرت نامطلوب کسی که در مورد او چنین اعتقادی وجود داشته است.
shook the dust from feet اصطلاحی به این معنی که کسی چیزی را با خشم و عصبانیت ترک کند
the shakes تکان، لرزش، لرزانندگی
fair shake لرزش عادلانه، یک فرصت یا برخورد منصفانه با چیزی یا کسی
wind shake تکان سخت درختان جنگل در اثر طوفان
shaking palsy اختلال سیستم عصبی مرکزی که با لرزش و اختلال در هماهنگی عضلانی همراه می باشد، بیماری پارکینسون
world shaking تکان دهنده، خیلی مهم، اتفاقی که حائز اهمیت بسیاری باشد، اتفاقی تکان دهنده، چیزی که سروصدا و هیاهوی زیادی به دنبال دارد

مطلب پیشنهادی : اصطلاح “ The long and short of it ” در زبان انگلیسی

ارسال نظر