آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

طریقه صحیح تلفظ The , g, c

تلفظ The

تلفظ کلمه The در انگلیسی بستگی به کلمه ی بعدی خود دارد که صدادار باشد یا نباشد با توجه به کلمه ی بعدی ما به راحتی میتوانیم که چگونه کلمه را تلفظ کنیم  اگر کلمه ی بعد از The اولین حرفش صدادار باشد طبق جدول تلفظ صورت میگیرد  :

حرف صدادار نوشتاری تلفظ گفتاری
A the apple thee apple
E the egg thee egg
I the ice-cream thee ice-cream
O the orange thee orange
U the ugly fruit thee ugly fruit

 

در تلفظ اون چیزی که مهمه گفتاره نه اون چیزی که نوشته میشه بنابراین صدا مهمه نه اون متنی که ما برای رایتینگ ازش استفاده میکنیم در جدول بالا گفتیم که قبل از حروف صدادار حرف the به صورت کشیده thee خونده میشه ولی این مطلب به گفتار بر میگرده و این نیست که حتما قبل از چند حروف صدا دار این مطلب صادق باشه در جدول  زیر به بررسی چند نمونه ی دیگه می پردازیم

 

نوشتاری به همراه گفتاری  به همراه 
the house حرف بی صدا(h) thuh house حرف بی صدا
the hour حرف بی صدا (h) thee our حرف صدادار
the university حرف صدا دار (u) thuh youniversity حرف بی صدا
the umbrella حرف صدا دار(u) thee umbrella حرف صدادار

یک نکته ی دیگر در رابطه با حرف تعریف The این است که وقتی ما بخواهیم  بر یک کلمه به صورت خاص تاکید کنیم به صورت Thee استفاده میکنیم  و کاری نداریم که بعدش صدا دار باشه یا نه، به مثال زیر توجه کنید :

 

A: I saw the [thuh] President yesterday.
B: What! The [thee] President of the United States?
A: Yes, exactly.

تلفظ g , c


 حرف g  حرف c  کلمات
/dʒ/  /s/
 [age – [eɪdʒ  [the pacific –  [pə’sɪfɪk  قبل از i
 (gender –   [‘dʒendə](r  [place –  [pleɪs  قبل از e
 [religion – [rɪ’lɪdʒən  [city – [‘sɪtɪ  قبل از y
 /g/  /k/
[ground -[graʊnd  [the Arctic – [‘ɑːktɪk قبل از هر کلمه ی دیگر یا در پایان کلمات
 [group – [gruːp  [country – [‘kʌntrɪ

 

به جز give, get, begin, together

 

ارسال نظر