آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

ضمایر موصولی

ضمایر موصولی همانطور که از اسمشان مشخص است، اولا ضمیر می باشند ( و به جای اسم، ضمیر، و یا عبارت اسمی ظاهر می شوند) و ثانیا موصولی (نقش وصل کنندگی دارند) هستند.  یعنی کلماتی هستند که جمله وصفی را به اسم قبل از خود وصل می کنند و  در زبان فارسی معنی “که” دارند.

مثال:

John is a student

John studies at Oxford University

John is is student, who studies at Oxford University

در واقع ضمـــایر موصولی وصل کننده دو جمله یا عبارت می باشند بطوریکه یکی از جملات یا عبارات، اسم جمله ی دیگر  را توصیف می کند.

در زیر لیست این ضمایر به همراه دلالت و نقش آنها تقدیم می گردد:

……………………………………………..

ضمایر موصولی و دلالت آنها :

how : کیفیت و چگونگی 
how high : برای ارتفاع
how much : برای مقدار

how tall : برای قد شخص
of which : برای مالکیت شی
when : برای زمان
who : برای انسان در حالت مفعولی

how deep : برای عمق مکان
how long : برای طول زمان و مکان
how often : برای تکرار عمل

how well : برای کیفیت عمل
what : برای غیر انسان در حالت فاعلی و مفعولی
where : برای مکان
whose : مالکیت شخص و حیوان

how far :برای مسافت
how many : برای تعداد
how old : برای سن

how wide : برای عرض مکان
what time :برای ساعت
why : برای علت


مطلب پیشنهادی : اصطلاح “ The long and short of it ” در زبان انگلیسی

ارسال نظر