آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

ضرب المثل های حرف D

ضرب المثلهای انگلیسی که با حرف D شروع می شوند.


 “.Delays are dangerous”

ترجمه: تأخیر خطرناک است.

تمثیل: کار امروز را به فردا مَیَفکَن.


 “.Desperate diseases must have desperate cures”

“.Similar to “Desperate times call for desparate measures”

“.Desperate diseases must have desperate remedies”

“.Desperate times call for desperate measures”

“.Different sores must have different salves”

“.Different strokes for different folks”

“.Diseases come on horseback, but steal away on foot”

“.Do as you would be done by”

“.Do unto others as you would have done to you”

ترجمه: “آنطور با دیگران رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند”.

مترادف فارسي: “آنچه را براي خود نمي‌پسندي براي ديگران نيز مپسند”.


 “.Doctors make the worst patients”

“.Don’t burn your bridges before they’re crossed”

“.Don’t burn your bridges behind you”

ترجمه: پل های پشت سرت را خراب نکن.


 “.Don’t change horses in midstream”

مترادف فارسی: وسط دعوا نرخ تعیین نکن.


“.Don’t count your chickens before they’re hatched”

مترادف فارسی: “جوجه را آخر پاییز می شمارند”


 “.Don’t cross a bridge until you come to it”

مترادف فارسی: “چو فردا رسد فکر فردا کنیم”


 “.Don’t cry over split milk”

ترجمه: “برای شیر ریخته گریه نکن.”

مترادف فارسی : “حسرت روغن ریخته را مخور.”

مترادف فارسي: “آب ريخته جمع شدنى نيست.”


 “.Don’t cut off your nose to spite your face”

“.Don’t have too many irons in the fire”

“.Don’t make a mountain out of a molehill”

مترادف فارسي: “از کاه، کوه نساز”


 “.Don’t mend what ain’t broken”

“.Don’t put all your eggs in one basket”

ترجمه: همه‌ی تخم‌مرغ‌هایت را در یک سبد نگذار.

معنی: همه‌ی دارایی‌ات را روی یک چیز سرمایه‌گذاری نکن.


 “.Don’t put the cart before the horse”

ترجمه: “اسب رو پشت گاری نبند”

مترادف فارسی: “سرنا از ته نمي‌زنند”

مترادف فارسي: “سرنا را از سر گشادش نمي‌زنند”


“.Don’t shut the barn door after the horse is gone”

“Don’t shut the gate after the horse has bolted”

“.Don’t spit into the wind”

ترجمه: “باد که میوزد تف نکن”

مترادف فارسی: “مثل تف سربالا میمونه”


 “.Don’t throw out the baby with the bathwater”

“.Doubt is the beginning, not the end, of wisdom”

ترجمه: شک کردن شروع فرزانگی است نه پایان آن.

مشابه: شک کاروان‌سرای خوبی است، منزل‌گاه خوبی نیست.

شک منزل عبور است نه منزل سکون.


“.Do or die”

ترجمه: “انجام بده یا بمیر.”

 

ارسال نظر