آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

ضرب المثل های حرف C

“Cider on beer, never fear; beer upon cider, makes a bad rider.”
«.ترجمه: «از نوشیدن شراب سیب روی آبجو هرگز نترس؛ اما نوشیدن آبجو روی شراب سیب سوارکار بدی از تو می‌سازد

“Close but no cigar.”
«.ترجمه: «نزدیک بود، اما صحيح نبود
“.مترادف فارسي: “خوب گفتي، ولي نه آنچه بايد مي‌گفتي

“Clothes make(th) the man.”
«.ترجمه: «احترام مرد به لباس است
«!مترادف فارسی: «آستین نو پلو بخور

“Clothes don’t make the man.”
«.ترجمه: «احترام مرد به لباس نیست
«مترادف فارسی: «آدم را به جامه نشناسند
«تمثیل: «لباس طریقت به تقوا بود// نه در جبه و دلق و خضرا بود
تمثیل: «تن آدمی شریف است به جان آدمیت// نه همین لباس زیباست نشان آدمیت» سعدی

“Common sense ain’t common.”
ترجمه: «همگان از شعور برخوردار نیستند.» ولتر

“Cowards die many times, but a brave man only dies once.”
ترجمه: «آدم ترسو چندین بار می‌میرد، اما آدم شجاع فقط یکبار.»
«مترادف فارسی: «ترسو مرد
«مترادف فارسی: «ترس برادر مرگ است

 
“Cross the stream where it is the shallowest.”
«!ترجمه: «از کم‌عمق‌ترین محل رودخانه گذر کن
«!مترادف فارسی: «بی‌گدار به آب نزن

“Curiosity killed the cat. Satisfaction brought it back.”
«.ترجمه: «کنجکاوی باعث مرگ گربه است، رضامندی زندگی دوباره به او می‌بخشد
“!مترادف فارسي: “فضولي موقوف
“!تمثيل: “فضول را بردند جهنم، گفت هيزمش تره
 

 

“Cut your coat according to your cloth.”
«!ترجمه: «جامه خود را به اندازه پارچه‌ات بدوز
«!مترادف فارسی: «پا را به اندازه گلیم خود دراز کن
 

“Charity begins at home.”
“!مترادف فارسي: “چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است

ارسال نظر