آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

ضرب المثل های انگلیسی که با حرف A شروع می شوند (جلسه اول)

مقدمه:

در این بخش از بلاگ سایت برآنیم تا مجموعه ای کامل از ضرب المثل های زبان انگلیسی را به تفکیک حروف الفبای انگلیسی در اختیار شما عزیزان قرار دهیم برای جلوگیری از دل گزا شدن مطلب هر حرف الفبا را به چندین جلسه مختلف تقسیم خواهیم کرد.

 💡 A poor workman blames his tools .
.ترجمه: کارگر بی‌مهارت، ابزار کارش را مقصر می‌داند
“.مترادف فارسی: “عروس نمی‌توانست برقصد، می‌گفت زمین کج است.” یا “وقتی زمین سفت است ، گاو از چشم گاو می بیند
 💡 A bird in the hand is worth two in the bush.
.ترجمه : یک پرنده‌ در دست، بهتر از دوتا روی درخت است
مترادف فارسی: “سرکه نقد به از حلوای نسیه
 💡 Absence makes the heart grow fonder.
.ترجمه: دوری باعث علاقمندی می شود
مترادف فارسی: “دوری و دوستی
 💡 A cat may look at a king.
.ترجمه: شاید که گربه به شاهی نظر کند
مترادف فارسی: “به اسب شاه گفته یابو
 💡 A chain is no stronger than its weakest link.
ترجمه: استحکام زنجیر بیشتر از حلقه ضعیفش نیست . ویلیام شکسپیر در نمایش‌نامه ژولیوس سزار
 💡 A coward dies a thousand times before his death. The valiant never taste of death but once.
.ترجمه: ترسو هزاربار پیش از مرگ می‌میرد. آدم نترس فقط یکبار مزه مرگ را می‌چشد
مترادف فارسی: “ترس برادر مرگ است
“!مترادف فارسی: “ترسو مرد
 💡 A creaking door hangs longest.” and “A creaking gate hangs long.
ترجمه: دری که غژغژ می‌کند عمرش بیشتر است
“.مترادف فارسی: “اجل برگشته می میرد نه بیمار سخت
 💡 Actions speak louder than words.
.ترجمه: «صدای عمل رساتر از حرف است
مترادف فارسی: “دو صد گفته چون نیم کردار نیست
 💡 Advice when most needed is least heeded.
.ترجمه: هرجا که پند و اندرز لازم آید، کمتر گوش شنوا است
 💡 A fool and his money are easily parted.
.ترجمه: احمق و پولش به راحتی از هم جداشدنی هستند
“.مترادف فارسی: “تا ابله در جهانه، مفلس در نمیماند
 💡 A fox smells its own lair first. and  A fox smells its own stink first.
.ترجمه: روباه بوی گندش را زودتر از دیگران استشمام می‌کند
“.مترادف فارسی: “چوب را که بلند کنی، گربه دزده فرار می‌کند

ارسال نظر