آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

صفات در زبان انگلیسی ۲ (Adjectives)

Compound adjectives
What are compound adjectives
A compound adjective is formed when two or more adjectives are joined together to modify the same noun. These terms should be hyphenated to avoid confusion or ambiguity. For example

Diana submitted a 6-page document
She adopted a two-year-old cat

Order of adjectives
Adjectives in English follow an order as most languages. In many languages, adjectives denoting attributes usually occur in a specific order
Generally, the adjective order in English is

Quantity or number
Quality or opinion
Size
Age
Shape
Color
Proper adjective (often nationality, other place of origin, or material)
Purpose or qualifier

Please note that one or some of these adjectives may be used in a sentence

Example

He was wearing an amazing brown coat

She was a beautiful, tall, thin, young, blonde-haired, American women

…………………………………………………………………………………………………………

در پست قبلی این مطلب که میتوانید از اینجا آنرا مطالعه کنید به تعریف صفت و انواع آن در زبان انگلیسی پرداختیم. در این پست به ادامه این موضوع می پردازیم.

صفات مرکب
صفات مرکب چیه صفاتی هستند؟
صفات مرکب از به هم پیوستن دو یا چند صفت و برای تعریف همان اسم تشکیل می شوند. این عبارت ها برای جلوگیری از ابهام و یا سردرگمی باید با هم بپیوندند. مثال:

Diana submitted a 6-page document

دایانا یک پرونده ۶ صفحه ای را تحویل داد.

She adopted a two-year-old cat

او یک گربه ۲ ساله را پذیرفت.

ترتیب صفات
صفات در زبان انگلیسی همچون اکثر زبان های دیگر دارای قاعده و ترتیب خاصی می باشند. در بسیاری از زبان ها، صفت ها بیانگر ویژگی هایی خاصی می باشند که معمولا با یک نظم خاصی در جمله و قبل از موصوف (اسمی که آن را توصیف می کنند) ظاهر می شوند.
به طور کلی، ترتیب صفات در زبان انگلیسی به این صورت است:

Quantity or number مقدار یا تعداد ۱
Quality or opinion کیفیت و یا کیفی ۲
Size اندازه ۳
Age سن ۴
Shape شکل ۵
Color رنگ ۶
Proper adjective (often nationality, other place of origin, or material) صفت نسبی (اغلب ملیت، محل های دیگر از مبدا، و یا مواد) ۷
Purpose or qualifier هدف و یا موصوفی ۸

توجه کنید که ممکن است یک یا چند مورد از این صفات در یک جمله مورد استفاده قرار گیرند.

مثال:

He was wearing an amazing brown coat

او یک کت قهوه ای شگفت انگیز پوشیده بود.

She was a beautiful, tall, thin, young, blonde-haired, American women

او یک زن زیبای، قد بلند، لاغر اندام، جوان، مو بور آمریکایی بود.


مطلب پیشنهادی : اشتباه رایج در استفاده از Write (نوشتن) در زبان انگلیسی

ارسال نظر