آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

دو نکته گرامری پیرامون اسم ها (Nouns)

نکته 1: اسم های غیرقابل شمارش فقط یک شکل دارند و فعل بعد از آنها به شکل مفرد مورد استفاده قرار می گیرد.همچنین وقتی به طور کلی در مورد آنها صحبت می کنیم حرف تعریف the نیز قبل از آنها استفاده نمی شود.

اسم هایی که در این گروه قرار می گیرند شامل غذاها مانند butter , milk ، مواد ساختمانی مانند glass , iron ، مایعات مانند oil, tea, milk ، موادی که تغییر شکل می دهند مانند oxygen, ice, smoke  ، موادی که دارای اجزای ریز می باشند مانند sand, rice, sugar ، زبان ها مانند Arabic , English ، مفاهیم انتزاعی مانند peace , beauty و کلماتی مانند furniture, luggage می شوند.

مثال ها:

(غلط) The happiness means different things to different people ➡

 (صحیح) Happiness means different things to different people ➡

 (غلط) Toshi speaks the Japanese at home ➡

 (صحیح) Toshi speaks Japanese at home ➡

نکته 2: برخی از اسم ها هم می توانند قابل شمارش باشند و هم غیر قابل شمارش که این بستگی به معنی آنها دارد . به عنوان مثال کلمه paper اگر به معنی کاغذ باشد غیر قابل شمارش و اگر به معنی روزنامه باشد قابل شمارش است. تعدادی از این کلمات در زیر اورده شده است:

کلمه غیرقابل شمارش قابل شمارش
glass شیشه لیوان
light نور لامپ
space فضا فاصله خالی
work شغل ، حرفه اثر هنری

مثال ها:

  (روزنامه) I read all morning papers

 (کاغذ) Let’s use paper to make the present ➡

 (صحیح) She needs to find work   ⇒   (غلط) She needs to find a work ➡

(صحیح) A light was still burning in his study room    ⇒    (غلط) Light was still burning in his study room ➡

 

ارسال نظر