آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

زمان حال استمراری و موارد کاربرد آن در زبان انگلیسی

زمان حال استمراری Present Continues Tens و موارد کاربرد آن در زبان انگلیسی

حال استمراری زمانی است که توصیف کننده عملی است که به صورت مستمر در زمان حال انجام می شود. در واقع حال استمراری را زمان حال واقعی یا The True Present یا Real Present نیز می گویند. به این معنا که فعل به صورت واقعی در لحظه اکنون انجام میگیرد. علامت مشخصه آن قید now و at present به معنای (در حال حاضر) و یا At this moment به معنای (در این لحظه) می باشد.
برای ساخت این زمان: فاعل + فعل (Tobe (am – is – are+ فعل اصلی + ing ، می کنیم. برای مثال:

Peter is listening to music.

پیتر الان در حال گوش دادن به موسیقی است.

They are watching Tv now.

آنها الان در حال تلویزیون تماشا کردن هستند.

موارد استفاده از زمان حال استمراری:
کاربرد اول: زمان حال استمراری به جای زمان ۀینده نزدیک نیز به کار می رود. با این شرط که قید زمان آینده در آن به کار نرود. برای مثال:

My sister is going to gym.

خواهر من به باشگاه خواهد رفت.

کاربرد دوم: برای بیان عادات دائمی و تمایل نیز می توان از زمان حال استمراری در جملات انگلیسی استفاده کرد. تبصره استفاده از این زمان در این مورد وجود یکی از قیود “دائم و همیشه” در جمله است. برای مثال:

She is always crying.

او دائماً گریه می کند.

ارسال نظر