آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

زمان انجام کار در انگلیسی

پاسخ دادن به سوالاتی که درباره زمان انجام کاری در زبان انگلیسی مطرح می شوند، با چه کلماتی امکان پذیر است؟ برای یافتن پاسخ این سوال با ما همراه باشید.

ِDuring:

اگر کسی در زبان انگلیسی سؤالی از ما بپرسد که با when شروع شود در جوابش می توانیم کلمه ی during را به کار ببریم ، و نه کلمه ی  for را :

.When did he get those scars? During the last war

 جای زخم ها مال کِی است؟ زمان جنگ اخیر.

اما اگر کسی سؤالی به زبان انگلیسی از ما بکند که با how long شروع شود در جوابش می توانیم کلمه ی for را به کار ببریم ، و نه کلمه ی during را :

. How long did you stay in Mexico City? for about three months

چه مدت / چقدر در مکزیکوسیتی ماندی؟ تقریباً سه ماه.

وقتی بخواهیم درباره ی مدت به درازا کشیدن کاری یا وضعیتی به زبان انگلیسی صحبت کنیم ، از for استفاده می کنیم:

.I was only out the room for a few minutes

من فقط چند دقیقه ای در اتاق نبودم.

.They were married for 20 years

بیست سال از ازدواجشان می گذشت.

During معمولاً با کلماتی به کار می رود که مصداق آن ها در طول زمان ادامه می یابد:

During the program / the semester / the waar / a conversation

کلمه ی during را برای اشاره به محدوده های زمانی معین نیز به کار می بریم:

در ( خلال ) ساعات اداری.             During office hours

در طول روز .                   during the day

طی هفته اخیر.                 during last week

در ( طیِ / طول ) آن سال.                  during that year

طیِ دهه ی هشتاد .                   during the 80s

کلمه ی for بیشتر از عبارت هایی از زبان انگلیسی به کار می رود که طول زمان انجام کار یا ادامه ی وضعیتی را بیان میکنند:

for two hours / a week / many years / a long period

نکته ی دستوری : کلمه ی douring هرگز با جمله ی پیرو نمی آید ، آنگونه که while می آید:

وقتی که در خانه بودم با یک پسر خوب آشنا شدم.                          While I was at home. I met a nice boy.

در جمله ی بالا نمی توان during را جانشین while کرد اما می توان گفت :

در طول مدتی که در خانه بودم. پسر جالبی رو دیدم.                          During my time at home , I met a nice boy.

همچنین در جمله ی زیر نیز during را نمی توان جانشین while کرد:

وقتی خواب بودی ظرف ها را شستم.                                I did the dishes while you were asleep.

ارسال نظر