آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

زبان انگلیسی را بهتر از خود انگلیسی زبان ها صحبت کنید (۱)

در این پست می خواهم به بررسی نکاتی بپردازم که بتوانید زبان انگلیسی را بهتر، اصولی تر، و حتی استانداردتر از بسیاری انگلیسی زبان ها استفاده کنید و آن را صبحت کنید. خیلی از انگلیسی زبان ها و بخصوص آمریکایی ها در گویش های محاوره ای روزمره ی خود زبان انگلیسی استاندارد و اصولی را صحبت نمی کنند و به نوعی از زبان انگلیسی تکلم می کنند که اصول و استاندارهای گرامری، ساختاری، لغوی در آن به درستی رعایت نمی شود و دارای اشکالاتی هستند که من در اینجا به مهمترین این موارد اشاره می کنم و به شما می گویم که چگونه از یک انگلیسی زبان هم درست تر و اصولی تر زبان انگلیسی را صحبت کنید. توجه کنید که این اشکالاتی که خدمت شما معرفی می شوند به صورت خیلی رایج در بین خود انگلیسی زبان ها استفاده می شودند و جزو موارد کاربردی در گویش های آنها می باشند.

Ain’t 

این واژه یکی از لغات و واژه هایی است که در زبان انگلیسی حتی وجود خارجی هم ندارد و وارد زبان انگلیسی شده و بخصوص در زبان انگلیسی آمریکایی به صورت گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد. این واژه در واقع شکل خلاصه شده ای از فعل کمکی منفی “isn’t”، “am not” و یا شاید “don’t have” باشد که در زبان انگلیسی و در بین عوام بسیار رواج پیدا کرده است. نکته جالب توجه در مورد این واژه این است که علیرغم اینکه این واژه ظاهرا شکل خلاصه شده ی یک فعل کمکی منفی می باشد، ولی خود با عبارتهای منفی استفاده می شود که کاملا نادرست است و باعث ایجاد نوعی ابهام در درک معنای جمله می شود ولی با این وجود به شکل گسترده ای در زبان انگلیسی به کار می رود. مثلا به جمله زیر توجه کنید:

× There ain’t any money in my pocket
 There isn’t any money in my pocket

هیچ پولی در جیب من نیست.

همانطور که در مثال فوق مشاهده می کنید، در جمله اول به جای استفاده از فعل کمکی “isn’t” از فعل کمکی “ain’t” استفاده شده که واقعا فعل کمکی اشتباهی است ولی خیلی از افراد آن را در زبان انگلیسی استفاده می کنند.

Was / Were

یکی دیگر از اشتباهات رایجی که خیلی از انگلیسی زبان ها در استفاده از زبان انگلیسی مرتکب می شوند این است که در جایی که باید از were در عبارت اصطلاحی “if I were you” و به معنی “اگر من جای تو بودم” استفاده شود، به اشتباه از فعل کمکی “was” استفاده می شود که انتخاب ظاهرا درست و قابل قبولی می باشد اما همانطور که می دانید از لحاظ گرامری و در چنین موقعیت و ساختاری باید از فعل کمکی “were” استفاده شود ولی در زبان انگلیسی خیلی از افراد آن را به اشتباه به صورت “was” به کار می برند که حتی ظاهرا از نظر آنها درست هم می باشد. مثال:

×  If I was you I will never accept that suggestion
 If I  were you I will never accept that suggestion

اگر من جای تو بودم هرگز آن پیشنهاد را قبول نمی کردم.

Who/ Whom

یکی دیگر از اشتباهات رایجی که بخصوص در بخش گرامری زبان انگلیسی خیلی از انگلیسی زبان ها و به دنبال آنها زبان آموزان مرتکب می شوند استفاده نادرست از ضمایر ربطی یا موصولی who و whom می باشد. همانطور که می دانید فرق این دو ضمیر موصولی از لحاظ گرامری در این است که ضمیر موصولی who برای اشاره به فاعل در جمله و ضمیر موصولی whom برای اشاره به مفعول جمله به کار می روند. مثال:

 I want to talk to the person who is in charge there

من می خواهم با کسی که در آنجا مسئول است صحبت کنم.

 The man whom you talked on the phone was my father

مردی که تو با تلفن با او صحبت کردی، پدرم بود.

همانطور که در مثالهای فوق مشاهده می کنید در جمله اول ضمیر موصولی who برای اشاره به فاعل جمله و در مثال دوم، ضمیر موصولی whom برای اشاره به مفعول جمله به درستی و در جایگاه خود به کار رفته اند.  نکته ای که در اینجا باید به آن توجه کنید این است که خیلی از انگلیسی زبان ها هم این کاربرد درست را بخصوص برای ضمیر موصولی whom به درستی رعایت نمی کنند؛ یعنی در هر دو حالت از ضمیر موصولی who استفاده می کنند که این مساله خود باعث ابهام در درک معنی جمله می شود. مثلا:

×  The man who you gave the tip was actually the restaurant’s owner

 The man whom you gave the tip was actually the restaurant’s owner

مردی که شما به او انعام دادی، در واقع صاحب رستوران بود.

همانطور که در مثال فوق مشاهده می کنید در جمله اول به اشتباه از ضمیر موصولی who به جای whom استفاده شده که این نوع از اشتباهات در بین خیلی از انگلیسی زبان ها رایج است و باید دقت کرد که از ضمیر مناسب و در جایگاه مناسب خود استفاده کرد، در غیر اینصورت هم باعث ابهام در درک معنی جمله خواهد شود و هم از لحاظ گرامری اشتباه است و در زبان انگلیسی استاندارد پذیرفتنی نیست.


مطلب پیشنهادی: عبارات اصطلاحی مربوط به Shake (لرزیدن) در زبان انگلیسی

ارسال نظر