آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

زبان انگلیسی را بهتر از خود انگلیسی زبان ها صحبت کنید ۲

در این پست و در ادامه پست قبلی این مطلب می خواهم به ادامه بررسی نکاتی بپردازم که با رعایت آنها بتوانید زبان انگلیسی را بهتر، اصولی تر، و حتی استانداردتر از بسیاری از خود انگلیسی زبان ها استفاده کرده و یا آن را صبحت کنید. همانطور که در پست قبلی اشاره شد خیلی از انگلیسی زبان ها در گویش های محاوره ای روزمره ی خود زبان انگلیسی استاندارد و اصولی را استفاده نمی کنند و به نوعی از زبان انگلیسی تکلم می کنند که اصول و استاندارهای گرامری، ساختاری، لغوی در آن به درستی رعایت نمی شود و دارای اشکالاتی هست که در اینجا ادامه موارد قبلی را مورد بحث قرار می دهیم.

پایان یافتن جمله با حرف اضافه

یکی دیگر از اشتباهات رایجی گرامری که خیلی از انگلیسی زبان ها مرتکب می شوند این است که در برخی از جملات و بدون رعایت نکات گرامری، حرف اضافه را در آخر جمله به کار می برند که اشتباهی مسلّم است اما به شکل گسترده ای هم مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از این حروف اضافه که به این صورت و به شکلی نادرست در آخر جمله استفاده می شود حرف اضافه “to” است. به مثال زیر توجه کنید تا بهتر و دقیقتر متوجه شوید:

×  If I was you I will never accept that suggestion
 If I  were you I will never accept that suggestion

اگر من جای تو بودم هرگز آن پیشنهاد را قبول نمی کردم.

استفاده از صفت good به جای قید well

همانطور که می دانید در زبان انگلیسی well شکل قیدی صفت good است. به عبارت دیگر well قیدی است که معنی آن “به خوبی” می باشد ولی به اشتباه به جای آن از صفت good که به معنی “خوب” است بکار برده می شود. این اشتباه رایج گرامری در بین بسیاری از انگلیسی زبان ها و حتی زبان آموزان نیز دیده می شود که نه تنها از لحاظ گرامری نادرست می باشد، بلکه از لحاظ معنایی هم مخاطب را در درک معنی جمله سردرگم می کند. به مثال زیر توجه کنید تا بهتر و دقیقتر متوجه این نکته شوید:

 A: How are you doing
×  B: I’m doing good

  A: How are you doing
✓  B: I’m doing well

الف: حال شما چطور است (چجوری می گذرد)؟
ب: من خوبم (من به خوبی می گذرانم).

همانطور که از مثال فوق مشاهده می کنید. در جواب سوال “How are you doing” باید از  قید حالت well استفاده شود. استفاده از صفت good در جوال این سوال کاملا اشتباه است، با این وجود در بین خیلی از انگلیسی زبان ها رایج است.

استفاده از ضمیر موصولی that به جای ضمیر موصولی who

همانطور که می دانید در زبان انگلیسی از ضمیر موصولی that برای اشاره به فاعل غیر انسانی (اشیاء و جانداران دیگر) و برعکس از who برای اشاره به فاعل انسانی استفاده می شود. اما بسیاری از انگلیسی زبان ها و یا زبان آموزان به اشتباه این دو ضمیر موصولی را به جای هم استفاده می کنند که با بررسی مثال زیر این نکته را بهتر متوجه خواهید شد:

×  A: I want to talk to the lady that works in the hospital

✓  A: I want to talk to the lady who works in the hospital

من می خواهم با خانمی که در بیمارستان کار می کند صحبت کنم.

یادآوری: ضمیر موصولی کلمه ای است که وصل کننده (مرتبط کننده و یا متصل کننده) دو جمله جداگانه به هم و تشکیل یک جمله واحد و متشکل از آن دو جمله قبلی می باشد.


مطلب پیشنهادی : عبارات اصطلاحی مربوط به Shake (لرزیدن) در زبان انگلیسی

ارسال نظر