آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

ریشه ی کلمات

در زبان انگلیسی ریشه ی بسیاری ازکلمات از زبانهای لاتین ویونانی نشأت گرفته اند.

ریشه:بن کلمه وعنصراصلی سازنده ی یک کلمه ست که با پسوند(بعداز آن)و پیشوند( قبل از آن) همراه میشه. بعضی از ریشه ها میتونن به تنهایی بکاربرن مثل form. بعضی دیگه از ریشه ها فقط با وندها بکار میرن که لیستشون روبراتون اینجا آوردم …

anthro = انسان
eg : anthropology (انسان شناسی)

auto = خود
automobile (خودرو)

biblio = کتاب
eg : bibliofile (عاشق ِکتاب)

chroma = رنگ
eg : chromosome (رنگین تن)

chrono = زمان
eg : chronometer (زمان سنج)

cosm = جهان
eg : cosmology (جهان شناسی)

cycl = چرخ
eg : tricycle (سه چرخه)

dict/doc = گفتن
eg : predict (پیش بینی کردن)

duct = هدایت کردن
eg : conduct (هدایت کردن)

fact = ساختن
eg : manufacture (تولیدکردن)

form = شکل دادن
eg : reform (اصلاح کردن)

fort = قوی
eg : fortify (مستحکم کردن)

geo = زمین
eg : geology (زمین شناسی)

graph = نوشتن
eg : biography (زندگی نامه)

hetro = مختلف
eg : hetrodox (دارای دین متفاوت)

logy = مطالعه
eg : psychology (روانشناسی)

man = دست
eg : manscript (دست نویس)

matri = مادر
eg : matricide (مادرکشی)

medi = وسط
eg : medieval (قرون وسطیٰٰ)

mis = فرستادن
eg : missile (موشک)

omni = همه
eg : omnipresent (همه جاحاضر)

patri = پدر
eg : patriarch (پدرسالاری)

pathy = احساس
eg : sympathy (حس همدردی)

phon = صدا
eg : phonology (آواشناسی)

port = حمل کردن
eg : transport (حمل ونقل کردن)

sequ = دنبال کردن
eg : sequence (توالی)

tel = دور
eg : telephone (تلفن)

tract = کشیدن
eg : traction (کشش)

vene = آمدن
eg : intervene (پادرمیانی کردن)

vert = تغییر دادن
eg : convert (تغییر دادن)

voc = صداکردن
eg : vocal (صوتی)


مطلب پیشنهادی : فرق بین (much) و (many)

ارسال نظر