آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

روابط فامیلی و خانوادگی به زبان انگلیسی

روابط فامیلی و خانوادگی به زبان انگلیسی ، یکی از مهمترین موضوعاتی که در مکالمات روزمره و بعد از آشناییها درباره آن صحبت می شود، آشنا می شویم. معمولا در مکالمات و ارتباط هایی که بین دو نفر ایجاد می شود نسبت های فامیلی بین افراد فامیل و خانواده (روابط فامیلی)هر دو طرف یکی از صحبت های مهم و کاربردی است. بخاطر اهمیت زیاد این موضوع مقاله ای کامل راجع به انواع روابط فامیلی و خانوادگی به زبان انگلیسی و مکالمات مربوط به آن برای شما آماده کرده ایم.

انواع روابط فامیلی


Grandparents

پدربزرگ و مادر بزرگ

A: Grandmother

مادربزرگ

Grandma

عزیز / ننه جان

B: Grandfather

آقاجون

Grandpa

پدربزرگ

Parents

والدین

A: mother

مادر

Mom

مامان

B: Father

پدر

Dad

بابا

Sister

خواهر / آبجی

Brother

برادر

Aunt

خاله / عمه / زندایی / زن عمو

Uncle

دایی / عمو / شوهر خاله / شوهر عمه

Cousin

دختر دایی / دختر خاله / دختر عمو / دختر عمه / پسر دایی / پسر خاله / پسر عمو / پسر عمه

Grandson

نوه (پسر)

Granddaughter

نوه (دختر)

Grandchild / Grandchildren

نوه / نوه ها


 💡 نکته: به کسانی که بصورت عمومی و در عروسی خودشان عروس و داماد هستند از کلمات (bride) و (groom) استفاده می کنیم، ولی از کلمات (Daughter-in-law) و (Son-in-law) برای اشاره به کسانی استفاده می کنیم که می دانیم عروس و داماد چه کسی هستند.


روابط سببی: به واسطه ازدواج

Mother-in-law

مادر شوهر / مادر خانوم

Father-in-law

پدر شوهر / پدر خانم

Sister-in-law

خوار شوهر / خواهر خانم / جاری / زن برادر خانم

Brother-in-law

برادر شوهر / برادر خانم / باجناق / شوهر خوار شوهر

Wife

همسر / زن

Husband

شوهر

Daughter

دختر

Son

پسر


 💡 نکته: هر چند از کلمات (daughter) و (son) برای اشاره به دختر کسی که معلوم است استفاده میکنیم، ولی وقتی که درباره دختر خودمان حرف میزنیم، می توانیم بجای کلمه (daughter) از کلمه (girl) استفاده کنیم و بجای کلمه (son) هم از کلمه (boy) استفاده کنیم. در حال عمومی که نمی دانیم آن بچه دختر یا پسر بچه چه کسی است، از کلمات (girl) و (boy) استفاده می کنیم.


Niece

دخترِ برادر / دختر خواهر

Nephew

پسر خواهر / پسر برادر

دايره لغات بيشتر

Daughter-in-law

عروس

Son-in-law

داماد


روابط سببی: به واسطه طلاق و ازدواج مجدد

Married couple

زوج متأهل

Divorced couple

زوج طلاق گرفته

Single mother

مادر تنها (خانم مطلقه)

Single father

پدر تنها

Remarried

ازدواج مجدد کردن

روابط بعد از طلاق و ازدواج مجدد

Stepfather

شوهر مادر (نا پدری)

Stepmother

زن پدر (نا مادری)

Stepsister

نا خواهری

Stepbrother

نا برادری

Half sister

خواهر ناتنی: بعد از ازدواج مجدد پدر یا مادر بدنیا آمده.

Half brother

برادر ناتنی: بعد از ازدواج مجدد پدر یا مادر بدنیا آمده.


دایره لغت بیشتر

Siblings

خواهر و برادر

Ex-wife / Former wife

زن سابق

Ex-husband / Former husband

شوهر سابق

Stepdaughter

دختر خوانده

Widow

زن بيوه

Widower

مرد زن مرده


روش هاي صحبت درباره روابط خانوادگي و فاميلي به زبان انگليسي

پرسیدن و جواب دادن درباره روابط افراد، نسبت به فردي که گوينده و شنونده مي شناسند.

مثال:

?Who is Jane

جِين کيه؟

.She is Jack`s mother

مادر جکه.

?Who is Micheal

مايکل کيه؟

.He is Jenifer`s husband

شوهر جنيفره.


پرسيدن و گفتن رابطه بين دو نفر

مثال:

?What`s the relationship between Mary and David

رابطه بين ماري و ديويد چيه؟

.They are siblings

خواهر برادرند.

?What`s the relationship between Tom and Lisa

رابطه بين تام و ليزا چيه؟

.They are stepfather and stepdaughter

ناپدري و دختر خوانده اند.


پرسيدن و گفتن درباره نسبت هايي، که نمي دانيم به چه کسي نسبت داده مي شود.

مثال:

?Who is Kim`s half sister

خواهر ناتني کیم کيه؟

.Ana is Kim’s half sister

آناست.

?Who is Heal`s mother in law

مادر شوهر هيل کيه؟

.Susan is Heal`s mother in law

سوزانه.


مطلب پیشنهادی : مکالمه تلفنی در زبان انگلیسی

ارسال نظر