1. دوستانه و با روی باز به استقبال شخص مقابل بروید و با حس آرامش بخش خود او را هم آرام و مهربان کنید.

2. به یاد داشته باشید که شما مرکز جهان نیستید و باید به دیگران این اجازه را بدهید تا آنها هم بتوانند ابراز وجود کنند. پس سوال بپرسید و طرف مقابل را وادار به صحبت درباره خودش کنید.

3. رو راست باشید و اگر از چیزی خوشتان نمی آید صادقانه آن را بیان کنید و صرفا با حرفهای شخص مقابل موافقت نکنید.

4. برای گسترش گفتگو سوالات بیشتری بپرسید. اما اگر احساس کردید که طرف مقابلتان دارد علاقه خود را از دست میدهد محترمانه عذرخواهی کنید و به راه خود ادامه دهید.

5. از دیگران نظر بخواهید، چرا که همه نظرات خود را دارند و دوست دارند آنها را با دیگران درمیان بگذارند.

6. موضوع را تغییر دهید و به اینکه طرف مقابل شما تا چه اندازه به موضوع مدنظر شما علاقه دارد توجه کنید.

7. هر گفتگویی باید به پایان برسد بنابراین صحبت خود را با یک پایان شیرین خاتمه دهید و در صورتی که هردوی شما مایل به ادامه صحبت باشید میتوانید شماره تلفن خود را به یکدیگر بدهید.

8. تجربیات و نظرات خود را با هم در میان بگذارید اما یادتان باشد که نیازی به تعریف تمامی نکات نیست و میتوانید این فرصت را به دیگران بدهید تا آنها از شما سئوال کنند.

به یاد داشته باشید که بسیاری از افراد به دلیل داشتن اضطراب های گوناگونی که از رنج میبرند که مکالمه هم میتواند یکی از آنها باشد راحت نمیتوانند مکالمه کنند، بنابراین به دیگران اجازه دهید تا با شما راحت بشوند. این را هم فراموش نکنید که شروع یک مکالمه یا گفتگو به زبان انگلیسی میتواند در یادگیری شما بسیار تاثیر گذار باشد، پس از هر فرصت برای صحبت با دیگران استفاده کنید و احساسات آنها را در نظر بگیرید.