آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

دو مبحث کوتاه پیرامون تلفظ کلمات

پیوستگی کلمات


خیلی از مواقع دوستان از این که بعضی از کلمات رو میدونن ولی در هنگام شنیدن اصلا متوجه کلمه نمیشن ضعف در فهمیدن و تشخیص تلفظ کلمات دارند که این مربوط به مشکل در تلفظشون هست با رعایت برخی از نکته ها به راحتی میتونید تلفظ  کلمات روزمره آمریکایی رو متوجه بشید که در زیر به بررسی آنها پرداخته شده است .

 

T + Y = CH

Spelling Pronunciation
?What’s your name [?Whacher name]
?Can’t you do it [?Canchoo do it]
?Don’t you like it [?Donchoo like it]
actually [achully]

 

D + Y = J

 

Spelling Pronunciation
?What did you do [?Whajoo do]
?Would you help me [?Wüjoo help me]
?Did you like it [?Didja like it]
graduation [graju(w)ation]

 

S + U= SH

 

Spelling Pronunciation
insurance [inshurance]
sugar [shüg’r]

 

Z + Y = ZH

 

Spelling Pronunciation
?How’s your family [?howzher family]
?Who’s your friend [?hoozhier friend]
casual [kazhyoow’l]
usual [yuzhoow’l]

 

 

انتهای ed-


 /d/  /t/ /ɪd/
 [amazed- [ə’meɪzd  [worked-  [wɜrkt  [excited-[ɪk’saɪtɪd
 [bored- [bɔːd  [watched-  [wɑtʃ t [interested-  [‘ɪntərestɪd /’ɪntrɪstɪd
 [enjoyed- [ɪn’dʒɔɪd  [walked- [wɔːkt  [fascinated-  [‘fæsɪneɪtɪd
 [annoyed- [ə’nɔɪd  [embarrassed- [ɪm’bærəst  [disgusted-  [dɪs’gʌstɪd

 

در افعالی که حرف آخر آنها ch, s, p, k, f, sh  است،  ed- ، صدای t میدهد.

ارسال نظر