آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

ده عملي که  به مغز شما صدمه مي زند Ten Things That Are Hurting Your Brain

10 عملي که  به مغز شما صدمه مي زند


1. No Breakfast  (نخوردن صبحانه)

People who do not take breakfast are going to have a lower blood sugar level. This leads to an insufficient supply of nutrients to the brain causing brain degeneration

كساني كه صبحانه نمي‌خورند قند خونشان به سطح پائينتري افت مي‌كند. اين امر باعث تامين نامناسب مواد غذائي براي مغز و در نتيجه افت فعاليت مغزي مي‌شود.


2 . Overeating (پرخوري)

It causes hardening of the brain arteries, leading to a decrease in mental power

اين امر باعث تصلب شرائين (سختي ديواره رگهاي) مغز شده و منجر به كاهش قدرت ذهني مي‌شود.


3. Smoking  (دخانيات)

It causes multiple brain shrinkage and may lead to Alzheimer disease

اين امر باعث كوچك شدن چند برابري مغز و منجر به آلزايمر مي‌شود.


4. High Sugar consumption  (استفاده زياد قند و شكر)

Too much sugar will interrupt the absorption of proteins and nutrients causing malnutrition and may interfere with brain development

استفاده زياد قند و شكر جذب پروتئين و مواد غذائي را متوقف مي‌كند و منجر به سوء تغذيه و احتمالا اختلال در رشد مغزي خواهد شد


5. Air Pollution  (آلودگي هوا)

The brain is the largest oxygen consumer in our body. Inhaling polluted air decreases the supply of oxygen to the brain, bringing about a decrease in brain efficiency

مغز بزرگترين مصرف كننده اكسيژن در بدن ماست. دميدن هواي آلوده باعث كاهش اكسيژن تاميني مغز شده و منجر به كاهش كارآيي مغز مي‌شود.


6 . Sleep Deprivation  (كمبود خواب)

Sleep allows our brain to rest.. Long term deprivation from sleep will accelerate the death of brain cells

خواب به مغزمان اجازه استراحت مي‌دهد. دوره طولاني كاهش خواب منجر به شتاب گيري مرگ سلولهاي مغزي خواهد شد.


7. Head covered while sleeping  (پوشاندن سر به هنگام خواب)

Sleeping with the head covered increases the concentration of carbon dioxide and decrease concentration of oxygen that may lead to brain damaging effects

خوابيدن با سر پوشيده باعث افزايش تجمع دي اكسيد كربن و كاهش تجمع اكسيژن شده و منجر به تأثيرات مخرب مغزي خواهد شد.


8. Working your brain during illness  (كار كشيدن از مغزتان در هنگام بيماري)

Working hard or studying with sickness may lead to a decrease in effectiveness of the brain as well as damage the brain

كار سخت يا مطالعه در زمان بيماري ممكن است منجر به كاهش كارآئي مغز و در نتيجه صدمه مغزي شود


9. Lacking in stimulating thoughts  (كاهش افكار مثبت)

Thinking is the best way to train our brain, lacking in brain stimulation thoughts may cause brain shrinkage

فكر كردن بهترين راه براي تمرين دادن به مغزمان است. كاهش افكار مثبت مغزي ممكن است باعث كوچك شدن مغز شود.


10. Talking Rarely  (كم حرفي)

Intellectual conversations will promote the efficiency of the brain

مكالمات انتزاعي منجر به رشد كارآئي مغز خواهد شد.


مطلب پیشنهادی : لیستی از چند اصطلاح پرکاربرد در زبان انگلیسی

ارسال نظر