آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

دردسر حفظ لغات

یکی از موارد چالش برانگیز برای زبان آموزان همواره چگونگی حفظ لغات بوده است روشی که اکثریت از آن استفاده می کنند حفظ بدون هیچگونه مفهوم است که این روش مطالعه زبان انگلیسی را بسیار دل گزا و طاقت فرسا می کند به علاوه آنکه خروجی کار را نیز به طرز قابل توجهی بایین می آورد برای رفع این مشکلا راه حل های زیادی وجود دارد در اکثر آموزشگاه های کشور ایران اساتید توصیه می کندد که این لغات را در قالب جمله سازی به خاطر بسپارید گرچه این روش در وهله اول میتواند یک گزینه مناسب باشد اما پس از اندکی از شروع مطالعه با این روش در می یابید که این گزینه نیز بازده چندانی ندارد هرچند نسبت به روش قبلی بسیار مناسب تر است اما راه حل مناسب چیست؟ در اکثر کشورهای معتبر دنیا برای یادگیری لغات از شکل گرافیکی استفاده می کنند در  این مقاله آموزشی یک نمونه از این مورد را نمایش می دهیم که برگرفته از وبسایت معتبر learnenglish می باشد.

 

CLICK ON THE PICTURE.
GENERIC NAME
MALE
FEMALE
YOUNG
GROUP NAME
OTHER INFORMATION
MAMMALS
BADGER(S)
Boar Sow Cub or Kit Colony (An old English name for a badger is a brock) They live in a set.
BAT(S)
Male Female Pup Colony Bats are a protected species in the UK.
DEER (DEER)
Stag Doe Fawn Herd A hart is a stag (usually a red deer) more than five years old, stag is more commonly used nowadays.
FOX(ES)
Dog-fox / Reynard She-fox / Vixen Cub Skulk Foxes live in an earth.
HARE(S)
Jack Jill Leveret Down Hares live in forms.
HEDGEHOG(S)
Boar Sow Piglet Prickle
MOLE(S)
Male Female Pup Labour Moles live in holes.
MOUSE (MICE)
Buck Doe Pup Nest
OTTER(S)
Dog Bitch Kitten Family Otters live in dens.
RABBIT(S)
Buck Doe Kit / Bunny Colony Rabbits live in warrens.
RAT(S)
Buck Doe Kitten / Pup Nest Rats often live in sewers.
SQUIRREL(S)
Buck Doe Pup Dray There are two kinds of squirrel in the UK. The common grey squirrel and the rarer red squirrel. Only the red squirrel is a native.
STOAT(S)
Jack Jill Kit Pack
WEASEL(S)
Jack Jill Kit Sneak
BIRDS
Birds are feathered, winged, bipedal, warm-blooded, egg-laying, vertebrate animals. Cock Hen Nestling / Hatchling/
Fledgling
Flock(s) Most birds live in nests.
CROW(S)
Male Female Young Murder
DOVE(S)
Cock Hen Squab Cote
DUCK(S)
Drake Hen Duckling Flock
GOOSE (GEESE)
Gander Goose Gosling If a group of geese is flying, it becomes a “skein”. If they are on land or water, they’re a “gaggle”.
HAWK(S)
Hen Tiercel Eyas Aerie
HERON(S)
Hedge

ارسال نظر