آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

دایره لغات شما چند لغت است؟

یک وب سایت از سال 2013 عهده دار انجام یک پژوهش آماری ارزشمند در زمینه ی محاسبه ی دایره لغات افراد شده است. شما می توانید با مراجعه به لینک زیر دایره لغت خود را محاسبه کنید:


Test your vocab – How many words do you know

Take this quick scientific quiz to determine the size of your English vocabulary


هنگام انجام این تست، دو صفحه کلمه را خواهید دید. فقط کلماتی که معنی آنها را با اطمینان می دانید علامت بزنید. در صفحه ی سوم چند پرسش در مورد ملیت و پیش زمینه ی زبان آموزی شما پرسیده می شود. همه را به دقت پاسخ دهید.

در نهایت دایره لغت شما محاسبه می شود.

 روش استفاده از تست لغت:

۱. فقط یک بار از تست استفاده کنید. پس از آن دایره ی لغات تان را با جمع زدن عدد نتیجه ی این تست و تعداد لغات لایتنرتان محاسبه کنید.

۲. فقط کلماتی که با اطمینان معنی آنها را می دانید، تیک بزنید.

۳. پرسش های صفحه ی سوم را به دقت پاسخ دهید.

۴. حتی اگر مایل بودید که تست را تکرار کنید، فاصله ی زمانی بین دو تست باید بیش از شش ماه باشد. زیرا این تست ثابت است و اگر کلمات در خاطرتان بماند، خودبخود به دنبال معانی آنها خواهید رفت.

۵. معنی کلمات این تست را سرچ نکنید. چون همان طور که در بند قبل گفته شد، این تست ثابت است و با دانستن جواب پرسش ها، کارایی تست از بین می رود.

 این تست یک پژوهش ارجمند در زمینه ی محاسبه ی تعداد لغت های یک نیتیو است.


علم را باور کنید.

Believe in science


در پایان علاوه بر محاسبه ی دایره ی لغات چند لینک حاوی آمارهای بسیار جالب ارائه نیز می شود. یکی از مهمترین نمودارها در زیر به عنوان نمونه آمده است.

نمودار، دایره لغت دهک های مختلف اجتماع بر حسب سن آنها را نشان می دهد. منحنی آبی، دایره لغت افرادی است که از پنجاه درصد مردم بیشتر لغت می دانند. بالاترین منحنی مربوط به آنهایی است که از نود درصد مردم بیشتر لغت می دانند. و به همین ترتیب پایین ترین منحنی مربوط به اشخاصی است که فقط از ده درصد مردم بیشتر لغت می دانند.

برای هر نقطه از هر یک از نمودارها، از اطلاعات 2000 داوطلب میانگین گرفته شده است. بنابراین برای هر سن از اطلاعات 20000 نفر استفاده شده است. به زبان ساده، دایره ی لغت دهک های مختلف اجتماع در سن های مختلف از این نمودارها قابل استخراج است.

ارسال نظر