آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

داستان کوتاه ( متن اصلی داستان در نسخه انگلیسی سایت)

نکته : متن اصلی داستان ، به علاوه سوالاتی که از متن داستان طرح  شده است ، در نسخه انگلیسی سایت قرار گرفته است و در بخش فارسی سایت ترجمه داستان به همراه پاسخ سوالات ارائه خواهد شد.

ترجمه:

 خانم جونز شوهر نداشت، اما دو پسر داشت. آنها بزرگ و قوی اما تنبل بودند. سه‌شنبه‌ها به مدرسه نمی رفتند. همیشه مادرشان به آنها می گفت : امروز بعد از ظهر چمنهای باغ را بچینید. پسرها این کار را دوست نداشتند اما همیشه این کار را انجام می دادند تا اینکه روزی یک نفر مجله‌ای به یکی از پسرها داد، و او نیز تصویری از یک ماشین چمن زنی در آن مجله دید. روی ماشین صندلی بود که خانمی روی آن نشسته بود. پسر مجله را برای برادر و مادرش برد و به آنها گفت : آن خانم را نگاه کنید که روی ماشین چمن زنی نشسته و با آن کار می‌کند و چمنها را می چیند. ما یکی از آنها را می خواهیم. مادرش پرسید : یکی از آن چمن‌زنها را؟ پسر گفت : نه، یکی از آن خانم ها را میخواهیم که هر هفته چمنها را بچیند.

پاسخ سوالات :

 

پرسش اول

 1. F
 2. T
 3. T
 4. F
 5. F
 6. F

پرسش دوم

 1. “.On Saturdays Mrs Jones said to her sons, “Please cut the grass in the garden this afternoon boys
 2. .They did not like that work because they were lazy
 3. .One of the boys saw a picture of a beautiful lawn-mower in a magazine
 4. .There was a seat on it, and there was a woman on the seat
 5. The boy said to his mother and brother, “Look, that woman’s sitting on the lawn-mower and driving it and cutting the grass. We want one of them
 6. .One of those lawn-mowers?”, His mother said”
 7. “.The boy answered, “No, we want one of those woman. Then she can cut the grass everyday

 

پرسش سوم

 1. Mother
 2. brother
 3. working
 4. grass
 5. beautiful

ارسال نظر