آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

جنسیت در انگلیسی

جنسیت در زبان انگلیسی با واژه های مختلفی بیان میشود. از جله این واژه ها در زبان انگلیسی می توان man و woman یا male و female را نام برد. اما اگر بخواهیم در مورد گروهی از افراد در زبان انگلیسی صحبت کنیم ایا باید از جنسیت آن ها سخن به میان بیاوریم؟ برای یافتن پاسخ این سوال و یادگیری نکات کاربردی گرامر زبان انگلیسی در این رابطه با ما همراه باشید.

Gender issues

  1. امروزه در زبان انگلیسی این حساسیت ایجاد شده است که وقتی از ( انسان ) یا گروهی از مردم به طور عام صحبت می شود ، ساخت جمله باید به گونه ای باشد که زنان و مردان هر دو را شامل شود. مثلاً man و mankind از قدیم به معنی ( نوع انسان ) یا ( همه ی مردان و زنان) به کار رفته است:

.This book is about the evolution of man

این کتاب در مورد تکامل انسان است.

ولی امروزه ترجیح می دهند به جای man در معنی انسان از واژه های humanity ، the human race  human beings یا people که زن و مرد هر دو را در بر می گیرد استفاده کنند:

.۳۰% of humanity lives in conditions of terrible poverty

سی درصد از انسان ها در فقر شدید زندگی می کنند.

  1. در بسیاری از کلمات زبان انگلیسی –man جزء دوم کلمه را تشکیل می دهد، مانند : policeman، chairman ، spokesman و بسیاری دیگر. ولی امروزه ترجیح می دهند به جای –man از واژه های خنثی استفاده کنند که شامل زنان مردان هر دو می شود ، مثلاً به جای واژه های بالا می گویند: police officer ، chairperson یا chair و spokesperson.
  1. در زبان انگلیسی وقتی از جنسیت شخص مطلع نباشند یا نخواهند آن را مشخص کنند، معمولاً از ضمیر he و دیگر ضمایر مذکر استفاده می کنند:

.If a student is ill,he must send his medical certificate to the college Office

اگر دانشجویی بیمار شود ، باید گواهی پزشکی خود را به دفتر دانشکده بفرستد.

ولی امروزه ترجیح می دهند در چنین مواردی از یکی از صورت های he / she ، he or she یا (s)he استفاده کنند:

.If a student is ill he or she must send hes or her medical certificate to the college Office

ارسال نظر