آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

جمله شرطی نوع دوم Second Conditional Phares

جمله شرطی نوع دوم Second Conditional Phares

در مقاله قبلی در مورد جملات شرطی conditional sentences و جمله شرطی نوع اول First Conditional Phares توضیحاتی دادیم. اینبار می خواهیم نوع دیگری از جملات شرطی یا همان جمله شرطی نوع دوم Second Conditional Sentences را مورد بررسی قرار دهیم.

شرطی نوع دوم Second Conditional Phares: حال تصویری یا حال غیر تصویری: Present Unreal = Present Imaginary

در این نوع جمله شرطی قسمت “if clause” گذشته ساده و نتیجه شرط در گذشته می باشد. اما نکته در اینجاست که، با اینکه جمله دارای فرم گذشته است ولی مفهوم آن در زمان حال می باشد و گوینده زمانی از این نوع جمله شرطی استفاده میکند که اول جمله “if clause” قابل اجرا نباشد. برای مثال:

If we went by bus, it would be cheaper.

اگر با اتوبوس میرفتم، ارزان تر می شد.

همان طور که از معنای جمله مشخص است، گوینده منظورش زمان حال است اما افعال جمله در زمان گذشته می باشند. برای مثال:

If I had his number, I would call him.

اگر شماره اش رو داشتم، با او تماس میگرفتم.(یعنی شماره او را ندارم، پس نمیتوانم با او تماس بگیرم.)

نکته مهم: در شرطی نوع دوم به جای فعل Was برای سوم شخص و اول شخص مفرد از فعل Were استفاده می شود.

If I were you, I would save my money.

اگر جای تو بودم، پول هامو جمع میکردم.

ارسال نظر