آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

جمع بستن اسامی در زبان انگلیسی

جمع بستن اسامی در زبان انگلیسی

اگر به آخر اسم s اضافه کنیم، تبدیل به جمع می شود:

کتاب ها books → کتاب book

کیف ها bags → کیف bag

فندک ها lighters → فندک lighter

اگر اسم مفرد با( z – x – s – sh – ch) ختم شود، در جمع es می گیرد و به صورت سیلاب جداگانه وبه صورت (ایز) تلفظ می شئد.

بشقاب ها dishes → بشقاب dish

اتوبوس ها buses → اتوبوس bus

جعبه ها boxes → جعبه box

سر و صدا ها buzzes → سر و صدا buzz

کلیسا ها churches → کلیسا church

اگر اسم مفرد به یکی از حروف( f – k – t – p) ختم گردد، s علامت جمع به صورت (س) تلفظ می شود:

cats → گربه cat

taps → شیر آب tap

roofs → پشت بام roof

اگر اسم مفرد به یکی از حروف به غیر از حروف بالا ختم شود، علامت جمع s به صورت (ز) تلفظ می شود.

اگر اسمی به y ختم شود و قبل از y یک حرف بی صدا باشد، y در جمع به ies تبدیل می شود. ولی اگر قبل از آن حرف صدا دار باشد، تغییری نمی کند و به آن s اضافه می شود:

duties → وظیفه duty

babies → کودک baby

countries → کشور country

keys → کلید key

boys → پسر boy

برای جمع یستن حروف و ارقام از s استفاده می شود، ولی برای وجه تشخیص آن از علامت آپوستروف (‘) استفاده می شود. چنانچه حرف s بعد از سال به کار رود، معنی (اندی) در زبان فارسی را می دهد.:

در لغت room دوتا o وجود دارد.

There are two O’S in the word room.

اگر اسم مفرد به O ختم شود و قبل از آن یک حرف بی صدا باشد، هنگام جمع بستن es می گیرد. اگر قبل از O حرف صدا دار باشد، هنگام جمع فقط s می گیرد:

potatoes → سیب زمینی potato

tomatoes → گوجه فرنگی tomato

negroes → سیاه پوست negro

radios → رادیو radio

کلمات زیر از قاعده فوق مستثنی بوده و فقط s می گیرند:

pianos → پیانو piano

solos → تک نواز solo

photos → عکس photo

silos → سیلو silo

dynamos → دینام dynamo

کلمات زیر هم با s و هم با es می توانند جمع بسته شوند:

vocano(e)s → آتش فشان vocano

motto(e)s → شعار motto

mosquito(e)s → پشه mosquito

اگر اسمی به F ختم شود، در جمع F تبدیل به ves می گردد:

thieves → دزد thief

leaves → برگ leaf

calves → گوساله calf

لغات زیر از قاعده فوق مستثنی بوده و در جمع فقط s می گیرند:

handkerchiefs → دستمال handkerchief

roofs → پشت بام roof

proofs → دلیل proof

chiefs → رئیس chief

gulfs → خلیج gulf

cliffs → پرتگاه cliff

cuffs → سرآستین cuff

griefs → غم و غصه grief

hoofs → سُم hoof

plaintiffs → مدعی plaintiff

reffs → صخره reef

serfs → غلام serf

ارسال نظر