آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

توضیحاتی در مورد آواهای صدا دار زبان انگلیسی

توضیحاتی در مورد حروف صدادار

متاسفانه سیستم آموزشی کشورهای فارسی زبان با این فرض که همه امکان تلفظ درست حروف را دارند هیچ  آموزشی در مورد تلفظ یا واگویی نمی دهد. به همین دلیل در هنگام یادگیری یک زبان جدید معمولا با اصطلاحات این بخش آشنایی درستی وجود ندارد از همین رو پیش از بررسی آواهای حروف صدادار باید نکات و تعریفاتی را یاد بگیرید تا توضیحات این بخش را بهتر متوجه شوید.

حروف صدادار کوتاه و بلند

واژه “خیابان” را در نظر بگیرید. در این واژه ما دو صدای ” آ ” داریم. حال این واژه را بلند بخوانید “خیابان” و صدای دو ” آ ” را با هم مقایسه کنید. آ اول کشیده تر از آ دوم خوانده می شود. این موضوع در مورد واژه ای مثل “باغبان” صادق است. اگر ” آ ” دوم را بیش از حد بکشید واژه تلفظی عجیب پیدا می کند. (ما در واقع در فارسی حروف صدادار بلند و کوتاه نداریم و این فقط یک مثال برای درک این بخش بود.)

میزان کشیدگی حروف صدادار یکی از مشخصه های آنهاست. اینکه یک حرف بلند چقدر بیشتر از یک حرف کوتاه کشیده می شود، واحد یا ترازوی مشخصی ندارد اما در طول زمان با آن آشنا خواهید شد. در فارسی معمولا طول کشیدن یک صدا با توجه به نوعش مشخص می شود. یعنی بعضی صداها همیشه بلند هستند (آ ای او) و برخی همیشه کوتاه هستند (کسره فتحه ضمه) در حالی که در بیشتر زبان های اروپایی به این صورت نیست. در این زبان ها هر صدا میتواند شکل کوتاه یا بلند داشته باشد. این موضوع برای فارسی زبان ها کمی ناآشناست و ممکن است در ابتدا پیچیده به نظر برسد. در طول این بخش در این مورد اطلاعات بیشتری به دست می آورید.

مقایسه حروف صدادار در دو لهجه بریتانیایی و آمریکایی

جدول زیر نشان میدهد به صورت عمومی هر صدا چه معادلی در هر یک از لهجه های بریتانیایی و آمریکایی دارد. در ادامه این بخش هر صدا را به صورت جداگانه بررسی می کنیم.

IPA علامت مثال ها
 بریتانیایی  آمریکایی

ɑː

ɑ

father, palm

æ, a

æ

bad, cat, ran

æɹ

ɛɹ

carry

eɪ, ɛi

day, pain

ɑː

ɑr

arm, bard

(ɛəɛː

ɛr

hair, there

ɛ

bed

ɛɹ

merry

i

ease, see

ɪ

sit, city, bit

ɪ

i

city, very, ready

ɪ̈ , ɨ

roses

(ɪəɪː

ɪr, ir

near, here, serious

aɪ, ɑi

my, rice

ɒɔ

ɑ

not, wasp

əʊ

no, go, hope

(ɔə) ɔː, oː

orɔr

hoarse

ɔː, oː

ɔ

law, caught

ɔː, oː

ɔr

horse

ɔɪ, oi

ɔɪ

boy, noise

ʊ

put, foot

(ʊə) ɵː

ʊr

tour, tourism

u

lose, soon, through

house, now

ʌ

run, enough, up

ɜː

ɝər

fur, bird

ə

about

ə

ɚ

winner, enter

ارسال نظر