آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

توصیف اشیاء به زبان انگلیسی

توصیف اشیاء به زبان انگلیسی،در مکالمه های روزمره مواقعی پیش می آید که نیاز به گفتن خصوصیات مختلف اشیاء پیدا می کنیم. برای این کار باید روشهای توصیف اشیاء به زبان انگلیسی را یاد بگیریم و در موقع نیاز به درستی از آنها استفاده کنیم. در واقع ما برای توصیف اشیاء از صفت ها استفاده می کنیم که در مقاله ای جداگانه بطور کامل به این مطلب یعنی صفت ها در زبان انگلیسی خواهیم پرداخت. در این مقاله به تعدادی از این صفت ها و توصیف اشیاء با استفاده از آنها می پردازیم.


خیلی از کلمات در زبان انگلیسی که به چهار قسمت (فعل ها، اسم ها، صفت ها و قیدها) تقسیم می شوند، کلمات متضاد و مترادف خود را دارند. یادگیری مترادف و متضادهای کلمات باعث اضافه شدن دایره لغات ما شده و می توانیم با استفاده از کلمات بیشتر جملات را به شکل های مختلف درست کرده و برای رساندن منظور خودمان جمله های بیشتری داشته باشیم.


 صفت های کاربردی توصیف اشیاء به زبان انگلیسی

در این لیست صفت هایی را که کاربرد زیادی در مکالمات روز مره دارند، همراه با مترادف ها و متضاد های کاربردی آنها قرار داده ایم.

 

Little = Small = Tiny

کوچک / ریز

Big = large

بزرگ

Little / Big hand

دست کوچک / بزرگ

Fast = Quick

سریع

Slow

آرام / یواش

Fast / Slow Driver

راننده آرام / سریع

Hard

سفت

Soft = Smooth

نرم

Hard / Soft chair

صندلی نرم / سفت

Thick

قطور / زخیم

Thin

کم حجم / نازک

Thick / Thin book

کتاب نازک / قطور

Full

پُر

Empty

خالی

Full / Empty glass

لیوان خالی / پُر

Noisy = Loud

شلوغ

Quiet = Silent

آرام / ساکت

Noisy / Quiet children

بچه های ساکت / شلوغ

Heavy

سنگین

Light

سبک

Heavy / Light box

جعبه سبک / سنگین

Same

شبیه /  مشابه

Different

متفاوت

Same / Different color

رنگ متفاوت / مشابه

Good

خوب

Bad

بد

Good / Bad boy

پسر بد / خوب

Expensive

گران / گران قیمت

Cheap

ارزان

Expensive / Cheap ring

انگشتر ارزان / گران

Beautiful

زیبا / قشنگ

Ugly

زشت

Beautiful / Ugly view

منظره زشت / زیبا

Easy

آسان

Difficult = Hard

سخت

Easy / Difficult problem

مسأله سخت / آسان


 نکته1: ممکن است که کلمات گفته شده در این لیست معانی مختلفی داشته باشند، و ما در این مقاله به معنی آنها برای توصیف اشیاء به زبان آموز

نگلیسی اشاره کردیم، و همچنین ممکن است معانی دیگر این کلمات در موقعیت های دیگر کاربردهای دیگری داشته باشند، ولی ما به معانی متناسب با توصیف اشیاء اشاره کرده ایم. بطور مثال کلمه (Light) که به معنی: روشن (در رنگ ها)، کمرنگ یا رقیق (در چایی یا قهوه)، روشن، لامپ، روشنایی، روشن کردن و … مورد استفاده قرار می گیرد.

 نکته2: بعضی از این صفت ها را می توانیم برای توصیف انسانها و حیوانات هم استفاده کنیم، که معنی متناسب با همان کاربرد را پیدا می کند. مثال: کلمات (Beautiful , Good ,Heavy)


 توصیف اشیاء به زبان انگلیسی

دو راه عمده برای توصیف اشیاء به زبان انگلیسی وجود دارد، که در پایین آنها را توضیح می دهیم. برای این کار از صفت های اشاره استفاده می کنیم.

 صفت های اشاره

This

این (اشاره به یک چیز در نزدیک)

That

آن (اشاره به یک چیزِ دور)

These

اینها (اشاره به دو یا بیشتر در نزدیک)

Those

آنها (اشاره به دو چیز یا بیشتر در دور)

 

 راه های توصیف اشیاء به زبان انگلیسی


1- صفت همراه با اسم

.This is a hard chair

این یک صندلی سفت است.

.Those are thick books

آنها کتابهای قطوری هستند.


2- بیان صفت در آخر جمله

.That ring is expensive

آن انگشتر گران است.

.These children are quiet

این بچه ها ساکت هستند.


مثال:

.A: Can you describe your desk

میتونی میزتو توصیف کنی؟

.B: It`s a big heavy desk

اون یک میز بزرگ سنگینه.


مطلب پیشنهادی : ضمایر نا معین یا Indefinite Pronouns

ارسال نظر