آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

“تمایل داشتن” در زبان انگلیسی

تمایل در زبان انگلیسی – آیا می دانید در زبان انگلیسی برای بیان تمایل و علاقه مندی از چه واژه هایی استفاده می شود؟ اغلب زبان آموزان در استفاده از دو واژه زبان انگلیسی که مفهوم تمایل را متبادر می کنند دچار اشتباه می شوند. interested و interesting معانی و کاربردهای کاملا متفاوتی دارند. برای یادگیری کاربردی گرامر زبان انگلیسی و آموزش کاربرد واژه ها درمکالمه زبان انگلیسی با ما همراه باشید.

Interested

باید توجه داشت که در زبان انگلیسی interested و interesting با هم اشتباه نشوند ، زیرا  معانی آن ها به کلی متفاوت است. Interested در زبان انگلیسی نشان دهنده ی تمایل یا علاقه ی فرد به شخص ، چیز یا کاری است.:

.I’m not really interested in politics

راستش من از سیاست چندان خوشم نمی آید.

.I tried to tell him about it , but he just wasn’t interested

سعی کردم درباره ی آن موضوع باهاش حرف بزنم ، اما او هیچ علاقه ای نشان نداد.

.I’ll be interested to see what happens

دلم می خواهد ببینم چه پیش می آید.

ولی interesting  بیانگر این است که شخص ، چیز یا پدیده ای جالب است و توجه دیگران را به خود جلب می کند:

.She is quite an interesting woman

زن واقعاً جالبی است .

.I found his talk very interesting

سخنرانی اش برای من خیلی جالب بود.

.It’s interesting to hear all your news

خبرهای شما همه جالب هستند.

بنابراین غلط است اگر گفته شود:

.I am interesting in history

بلکه باید گفت :

.I am interested in history

من به تاریخ علاقه دارم.

ارسال نظر