آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

تفاوت under و underneath

تفاوت under و underneath

واژه های under ، underneath و beneath هر سه را می توان ( زیر یا در زیر ) ترجمه کرد، اما کاربرد آن ها با هم تفاوت دارد.

  1. Under عادی ترین کلمه ای است که در این معنی به کار می رود:

I found ir under the table.

من آن را زیر میز پیدا کردم .

I pushed the letter under the door.

نامه را انداختم زیر در.

The police all wear bullet-proof vests unler their shirts.

افراد پلیس همه زیر پیراهن خود جلیقه های ضدگلوله می پوشند.

  1. در بسیاری از موارد می توان برای تأکید به جای under از underneath استفاده کرد:

I wonder what is underneath that cover.

نمی دانم در زیر آن سرپوش چیست.

Many creatures make their nests underneath the earth.

بسیاری از جانواران لانه ی خود را در زیر زمین می سازند.

He keeps his money in a secret safe underneath the floorboards.

او پولش را در یک گاوصندوق مخفی ، زیر تخته های کف پوش نگه می دارد.

ولی در بعضی از کاربرد ها underneath نمی تواند به جای under بیاید :

She is still under 18.

هنوز ۱۸ سالش نشده است.

که در جمله ی بالا نمی توان underneath را به جای under به کاربرد.

  1. Beneath را می توان به جای under به کاربرد ، اما این واژه کمی قدیمی است و بیشتر کاربرد ادبی دارد:

She found pleasure in sitting beneath the trees.

او از نشستن در زیر درختان لذت می برد.

ارسال نظر