آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

تفاوت tell و say

تفاوت tell و say

تفاوت tell و say در زبان انگلیسی به نوع کاربرد آن ها بستگی دارد. در این مقاله به بررسی تفاوت say و tell در زبان انگلیسی پرداخته شده و نکات مهم گرامر زبان انگلیسی در استفاده از این کلمات مورد ارزیابی قرار می گیرد، این مقاله را تا انتها بخوانید.

Say

Say و tell هر دو را می توان در فارسی ( گفتن ) ترجمه کرد، اما کاربرد آن ها در زبان انگلیس یکسان نیست.

مفعول فعل say هیچ وقت شخص نیست ، بلکه مطلبی است که بیان می شود . می توان مفعول شخصی را نیز در جمله ذکر کرد ، ولی در این صورت همیشه قبل از آن to  می آید:

.She didn’t even say goodbye

او حتی ( خدانگهدار ) هم نگفت.

.She didn’t even say goodbye to us

او حتی به ما ( خدانگهدار ) هم نگفت.

.I’d like to say a few words before I leave

می خواستم دو کلمه بگویم و بروم.

.I’d like to say a few words to him before I leave

می خواستم به او دو کلمه بگویم و بروم.

?He said to them what do you need

به آن ها گفت : ( چه میخواهید / چه لازم دارید.)

.She once said to me that she hated her job

او یک بار به من گفت که از کارش خیلی بدش می آید

اما مفعول فعل tell  معمولاً شخص است:

.Mary told me that she was tired

مری به من گفت که خسته است.

.He told the children to go to bed

او به بچه ها گفت بروند بخوابند.

Tell می تواند دو مفعول داشته باشد:

.Anne told them a story

( آن ) برایشان یک قصه گفت / تعریف کرد.

.She told her parents the truth

او به پدر و مادرش راستش را گفت.

جمله های بالا را می توان به صورت زیر بیان کرد:

.Anne told a story to them

.She told the truth to her parents

ارسال نظر