آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

تفاوت So و Such و کاربردهای متنوع آن‌ها

دو واژه so و such را در زبان انگلیسی به وفور دیده‌اید. این دو واژه دارای معانی مختلفی هستند و در کاربردهای متنوع به همراه حروف اضافه دیگر به کار می‌روند. همچنین برخی از کاربردهای so و such از نظر معنایی و ساختاری به هم شبیه است و به همین خاطر در این گفتار آن‌ها را بررسی خواهیم نمود.

کاربرد So و Such قبل از That

به این دو جمله توجه کنید.

My hat is so big that I can’t wear it properly.

«کلاه من آنقدر بزرگ است که نمی‌توانم بطور مناسب آن‌ را بپوشم.»

She is such a smart engineer that big companies are after her.

«او آنقدر مهندس باهوشی است که شرکت‌های بزرگ به دنبالش هستند.»

در این دو مثال کاربردهای so … that و همچنین such … that را مشاهده کردیم.

وقتی so در این ساختار به کار رود، معمولا یک حقیقت بیان می‌شود که در پی خود نتیجه‌ خاصی را به دنبال دارد.

وقتی such در چنین ساختاری استفاده شود، بیان احساسات شدید و یا نظری شخصی نسبت به یک موضوع ارایه می‌شود.

کاربرد So همراه صفات و قید‌ها

در ساختار بالا یعنی so … that، بین so و that ما یک صفت را مشاهده کردیم. در این ساختار ممکن است ما بجای صفت از قید نیز استفاده کنیم. مثال:

George was walking so quickly that he didn’t notice me.

«جورج چنان سریع حرکت می‌کرد که متوجه من نشد.»

کاربرد Such به همراه اسم‌ها

در مثال بالا برای such ما چنین ساختاری را مشاهده کردیم:

such + a/an + (adjective) + singular noun + that

such a smart engineer that

در این ساختار ممکن است صفت به کار نرود.

بطور مشابه ممکن است کاربرد زیر را برای such ببینیم:

such + (adjective) + plural noun/uncountable noun + that

یعنی ممکن است به جای اسم مفرد، این‌بار اسم جمع و یا اسم غیرقابل شمارش داشته باشیم.

The restaurant cooks such good food that it is always crowded.

«این رستوران آنچنان غذای خوبی می‌پزد که همیشه شلوغ است.»

کاربرد so و such در جمله‌های عاطفی و احساسی

این جمله‌ها نیز از ساختار so … that یا such … that تبعیت می‌کنند با این تفاوت که that از آن‌ها حذف شده است. این جمله‌ها به علامت تعجب ختم می‌شوند.

He is such a gentleman!

«او چه انسان با شخصیتی است!»

The flower is so beautiful!

«این گل چه زیباست!»

ارسال نظر