آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

تفاوت since و for

تفاوت since و for

در این مقاله به بیان تفاوت since و for و بررسی نکات مهم گرامر زبان انگلیسی در استفاده از since و نکات کاربردی گرامر زبان انگلیسی در استفاده از for می پردازیم.

Since

کلمه ی since را بیشتر هنگامی به کار می برند که بخواهند درباره ی حالتی یا عملی سخن بگویند که زمانی در گذشته شروع شده و تا لحظه ای که از آن حالت یا عمل سخن می گویند ادامه داشته است:

.I’ve been here sicne ten o’clock this morning

امروز صبح از ساعت ۱۰ تا حالا اینجا هستم.

.The place has completely changed since I went there three years ago

آن محل از سه سال پیش که من رفته بودم آنجا تا الان به کلی تغییر کرده است.

اما جمله ی اخیر را اگر به صورت زیر بیاوریم نادرست خواهد بود:

.It has changed since three years / three years before

کلمه ی from یا after را هنگامی به کار می برند که بخواهند به نقطه ی شروع دوره ای از زمان اشاره کنند. در چنین مواردی از کلمه ی since استفاده نمی کنند:

.I hope they’ll be friends from now on

امیدوارم ( = ان شاء الله ) آن ها از حالا به بعد با هم دوست باشند.

.She was very unhappy for a while after leaving home

او بعد از اینکه خانه را ترک کرد ، مدتی خیلی ناراحت بود.

کلمه ی since را در دو جمله ی بالا نمی توان به جای from و after به کار برد.

توالی from … to / till/ unti را وقتی به کار می بریم که بخواهیم شروع و پایان دوره ای از زمان را که در آن کار یا حالتی تداوم داشته است بیان کنیم. این  توالی می تواند با اکثر زمان های فعل به کار رود:

.I was here from ten till two

از ساعت ده تا دو اینجا بودم.

.From 1990 to the present he’s had no regular job

او از سال ۱۹۹۰ تاکنون کار ثابت نداشته.

در جمله ی بالا نمی توان کلمه ی since را به جای from به کار برد.

کلمه ی for را وقتی به کار می بریم که بخواهیم طول دوره ای از زمان را بیان کنیم بی آن که بخواهیم  بگوییم  دوره ی مزبور دقیقاً کی شروع شده یا کی پایان یافته است. این کلمه ی با کلیه ی زمان های فعل به کار می رود:

.We lived there for a long time

ما مدتی طولانی آنجا زندگی کردیم.

 .She’s only staying for a week

او فقط یک هفته می ماند.

کلمه ی for ، هرگاه با ماضی شروع شده و تا زمانی که از آن سخن می گوییم ادامه داشته است :

 .I’ ve been waiting for two hours

دو ساعت است منتظرم ( = منتظر مانده ام )

در جمله ی بالا نمی توان کلمه ی since را به جای for به کاربرد. کلمه ی for اغلب در انگلیسی گفتاری حذف می شود:

.I’ve been here two hours

دو ساعت است اینجا هستم.

.She’s only staying a week

او فقط یک هفته می ماند.

نکته ی دستوری زبان انگلیسی: نقطه ی شروع آن دوره از زمان را که با کلمه ی since می آورند ممکن است با جمله ای بیان کنند که فعل آن در زمان گذشته ساده باشد:

.He’s ben ill ever since he arrived

از وقتی آمد اینجا تا حالا مریض است.

نقطه ی شروع آن دوره از زمان که با کلمه ی since می آید ممکن است دقیقاً مشخص نشده باشد و تنها به ذکر مدت زمانی در گذشته اکتفا شده باشد:

.He’s been working here since last week / the 60s

از هفته ی پیش / از دهه ی شصت اینجا کار می کند.

منظور از جمله ی بالا می تواند جمله ی زیر باشد:

 .He started at some time during the 60s

همچنین جمله ای که کلمه ی since در آن آمده ، ممکن است دوره ای از زمان را که از گذشته شروع شده و تازمان حال ادامه یافته است به تمامی در برداشته باشد:

.Since she’s been living here she’s made a lot of friends

از زمانی که ( = در طول مدتی که ) اینجا زندگی می کند، دوستان زیادی پیدا کرده است.

با این همه فعل اصلی بندی که کلمه ی since در آن می آید ، همان گونه که در مثال های بالا دیدیم، باید همیشه در یکی از زمان های نقلی یا بعید باشد. اکنون جمله ی زیر را در نظر بگیرید:

.Yesterday Bobby told me he hadn’t eaten since Tuesday

دیروز بابی به من گفت که از سه شنبه غذا نخورده.

منظور از جمله ی بالا مطلبی است که در جمله ی زیر آمده است:

.Between Tuesday and yesterday he did not eat anything

زمان های دیگر ، غیر از ماضی نقلی و بعید در موقعیت های ویژه به کار می روند؛

از جمله هنگامی که بخواهیم فقط درباره ی طول زمان سخن بگوییم :

 .It’s two weeks since I’ve seen you

دو هفته است که شمارا دیده ام.

در جمله ی بالانمی توان از فعل ماضی نقلی استفاده کرد. نیز می توان گفت:

.It seems like months since you last paid me

انگار ماه ها پیش بود که به من آخرین بار حقوق دادید.

همچنین می توان گفت :

.Since the car accident the can’t walk properly

از زمان تصادف ( ماشین ) به بعد او نمی تواند درست راه برود.

منظور از جمله ی بالا مطلبی است که در زیر آمده است :

.She hasn’t been able to walk properly

ارسال نظر