آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

تفاوت say & tell ( جلسه اول)

مقایسه ی دو فعل tell و say:

فعل say معمولاً با حرف اضافه ی to به کار می رود:

به او سلام کردم.                       .I said hello to her

از او تشکر کردم.                     .I said thanks to her

چند کلمه ای با او حرف زدم.            .I said a few words to her

در جمله های بالا نمیتوان به جای فعل say از فعل tell استفاده کرد. فعل tell ، برعکس ، به معنای انتقال واقعیت ، اطلاع یا حقیقتی به کسی دیگر است و معمولاً بدون هیچ حرف اضافه ای به کار می رود:

دلیلش را به او گفتم                    .I told her the reason

حقیقت را به او گفتم.                    .I told her the truth

یک دروغ به گفتم.                          .I told her a lie

برایش یک قصه / یک لطیفه تعریف کردم.           .I told her a story / a joke

در جمله ی بالا نمی توان به جای فعل tell از فعل say استفاده کرد.

در نقل قول مستقیم فقط می توان از فعل say استفاده کرد:

گفت : ( در را باز کن )                .He said , Open the door

در نقل قول غیر مستقیم برای بیان مفهوم فرمان دادن فقط می توان از فعل tell استفاده کرد:

به من گفت در را باز کنم.          .He told me to open the door

برای نقل یا گفتن برخی چیزهای به خصوص ، می توان از افعال مشخصی استفاده کرد:

پرسیدم : ( کجاست؟ )                         .I asked Where is it

در جمله ی بالا کاربرد I said به جای I asked چندان رایج نیست.

I’d like to welcome you.

می خواستم به شما خیر مقدم بگویم.

در جمله ی بالا نیز کاربرد say welcome به جای فعل welcome رواج چندانی ندارد.

به او تبریک گفت.                  .He congratulated her

به جای جمله ی بالا می توان از جمله ی :

He said congratulations!

گفت : ( تبریک عرض می کنم.)

هم استفاده کرد. به جای فعل repeat به معنای ( تکرار کردن ) می توان از عبارت فعلی say sth again هم استفاده کرد.

برای انتقال انواع به خصوصی از اطلاعات از فعل give بیشتر از فعل tell استفاده می کنند.

He gave us his opinion.

نظرش را (به ما ) گفت.

He gave us some advice.

او توصیه هایی به ما کرد.

He gave us a lot of information.

او اطلاعات زیادی به ما داد.

He gave (us) an order / a massage.

او دستوری / پیامی ( به ما ) داد.

وقتی می خواهیم با کسی درباره ی اشخاص یا اشیایی سخن بگوییم که خود آن ها خبر یا اطلاع به حساب نمی آیند ، از فعل های tell about یا talk about و در گفتار رسمی ، از فعل speak about استفاده میکنیم:

He told us about the accident.

او در مورد تصادف چیزهایی به ما گفت.

به جمله ی بالا نمی توان گفت:

He said the accident to us.

همچنین به جای جمله ی :

I’m here to talk about the school / the school fair on Friday.

آمده ام تا درباره ی مدرسه / نمایشگاه مدرسه در روز جمعه صحبت می کنم.

نمی توان گفت:

I’m here to tell you the school / the school fair on Friday.

با افعال بالا می توان به جای حرف اضافه ی about از حرف اضافه ی of استفاده کرده اما با این کار ممکن است سخن ما کهنه یا ادبی جلوه کند:

a story that tells of a frog.

 

ارسال نظر