آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

تفاوت one و once

این مقاله به بررسی تفاوت one و once و آموزش گرامر کاربرد one و once در زبان انگلیسی اختصاص داده شده است. برای یادگیری گرامر زبان انگلیسی با ما همراه باشید.

Once

Once به معنی ( وقتی ، یک وقت یا روزی ) است و به زمانی نامعین در گذشته اشاره می کند:

.I met her once in Venezuela

من یک وقت او را در ونزوئلا دیدم.

اگر بخواهیم به زمان نامعلومی در اینده اشاره کنیم از sometime یا one day استفاده می کنیم.

.Come up and see me sometime

یک وقت بیا سری به من بزن.

.One day, I’ll get my revenge

یک روز انتقام خودم را خواهم گرفت.

Once به معنی ( یک بار یا یک دفعه ) نیز به کار می رود:

.Please pay attention , I’m going to say this only once

لطفاً توجه کنید ، من این را فقط یک بار می گویم.

تفاوت one و once

One

ضمیر one گاهی به معنی ( شخص ) در معنی عام کلمه به کار می رود که می توان آن را به فارسی ( شخص ، انسان یا آدم ) ترجمه کرد:

.One can do what one likes here

این جا آدم هر کاری دلش بخواهد می تواند بکند.

ولی در این کاربرد ، بیشتر از you استفاده می شود تا از one ، مثلاً به جای جمله ی بالا بیشتر گفته می شود :

.You can do what you like here

یکی دیگر از کاربردهای one این است که از تکرار اسم در جمله جلوگیری می کند. مثلاً به جای جمله ی:

.The reason is basically an economic reason

گفته می شود :

 .The reason is basically an economic one

آن علت اساساً اقتصادی است.

وقتی اسم به صورت جمع باشد از ones استفاده می کنند:

.He buys German cars rather than British ones

او بیشتر ماشین های آلمانی می خرد تا انگلیسی.

در گفتار و نوشتار رسمی ، صورت های one و  ones را در موارد زیر به کار نمی برند:

  1. بعد از صورت ملکی کلمات ، مانند your و Mary’s ، مگر این که بعد از صورت ملکی صفت آمده باشد:

.This is my car and that’s my husband’s

این ماشین من است و آن یکی مال شوهرم است.

.My cheap camera takes better pictures than his expensive one

دوربین ارزان قیمت من بهتر از مال او که گران قیمت است ، عکس می گیرد.

  1. هرگاه تفاوتی را با دو صفت نشان دهند:

.The students compared british with American universities

آن دانشجویان دانشگاه های بریتانیایی را با آمریکایی مقایسه کردند.

در گفتار یا نوشتار غیر رسمی ، جمله ی زیر رایج تر از جمله ی بالا است:

.The students compared British universities with American ones

  1. بعد از کلمات these و those :

?Do you reefer these designs or those

شما این طرح ها را بیشتر دوست دارید یا آن ها را ؟

جمله ی بالا بسیار رسمی تر از جمله ی مشابهی است که در آن از ones استفاده شده باشد:

?Do you prefer these designs or those ones

شما این طرح ها را بیشتر دوست دارید یا آن یکی ها؟

چه در زبان رسم یچه در زبان غیر رسمی ، اسم های one و ones را بعد از which به کار می برند تا  ،به ترتیب ، افاده ی معنای مفرد یا جمع کنند :

?Here are the designs, which one / ones do you prefer

بفرمایید ، این طرح ها را داریم . کدامِشان را می پسندید؟

ارسال نظر