آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

تفاوت Loan , Lend , Borrow

چه تفاوتی بین سه واژه  Borrow , Lend, Loan  وجود دارد؟

این سه لغت از لحاظ معنی بسیار به هم نزدیک هستند با این تفاوت که :

“Borrow” به معنی امانت گرفتن و قرض گرفتن است؛ به معنی گرفتن چیزی از کسی، با اجازه و با قصد برگرداندن آن می باشد. از لحاظ گرامری نقش فعلی دارد، و حالت دوم و سوم فعلی آن به صورت ”  borrowed” می باشد. مثال :

Can I borrow the car

You can borrow a pen from him

I need to borrow some money

What happened to the books I borrowed from the library

“Lend” دقیقا مخالف “Borrow” است؛ و به معنی دادن چیزی به کسی با انتظار برگرداندن آن است. از لحاظ گرامری نقش فعلی دارد، و حالت دوم و سوم فعلی آن به صورت ”  lent” می باشد. مثال:

Yes, I’ll lend you the car

He’ll be happy to lend you a pen

I can’t afford to lend you any money

The library lent me those books three weeks ago

“Lend” همچنین به صورت استعاری و تمثیلی ” figuratively” مورد استفاده قرار می گیرد که می تواند معنی کمک و مشارکت، بهره مند ساختن، و یا پیشنهاد داشته باشد. مثال :

Lend me a hand (Help me)

The yellow wall will lend a feeling of warmth

Your story lends itself to numerous interpretations

“Loan” مترادف “Lend” است و بیشتر به معنای واقعی خود (به معنی متضاد با واژه ” borrow”)  توسط آمریکایی ها استفاده می شود، و بصورت تمثیلی کاربرد ندارد. از لحاظ گرامری نقش فعلی دارد، و حالت دوم و سوم فعلی آن به صورت ” loaned ” می باشد. مثال:

Yes, I’ll loan you the car

He’ll be happy to loan you a pen

I can’t afford to loan you any money

The library loaned me those books three weeks ago

“Loan” نقش اسمی هم دارد که می تواند به چیزی که قرض داده شده اشاره داشته باشد. مثال :

I’ll have to get a loan to buy this house

The loan of my car was on condition that you fill it with gas

نکته مهم: “Borrow” دارای مفهوم “گرفتن” است در حالیکه ” lend” و “loan ” به مفهوم “دادن” می باشند. اگر شما معنا و مفهوم آن ها را با هم اشتباه می گیرید می توانید به این صورت معنی آنها را به خاطر بسپارید.


مطلب پیشنهادی : تفاوت ill و Sick در زبان انگلیسی

ارسال نظر