آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

تفاوت less و fewer

less و fewer هر دو متضاد صفت تفضیلی more هستند. و شاید به این دلیل استفاده از less و fewer گیج کننده باشد.

ولی خوشبختانه یک راه حل ساده برای درک تفاوت این دو وجود دارد. و این راه حل درک این نکته است که less با اسامی غیرقابل شمارش و fewer با اسامی قابل شمارش در جمله به کار می روند.

یک راه خیلی خوب برای اینکه بفهمید اسامی قابل شمارش یا غیر قابل شمارش هستند این است که سعی کنید شکل جمع آن را پیدا کنید.

fewer به معنی Not as many می باشد. و آن را برای اسامی قابل شمارش استفاده می کنیم.

Less معنی Not as much می دهد. Less را برای اسامی غیر قابل شمارش به کار می بریم.

مثال:

If fewer people used disposable water bottles, there would be less plastic in landfills

David makes fewer grammatical mistakes than the average person

My new furniture leaves me with less space for yoga practice

Molly has been drinking less water than she should on this dry day

در مثال های بالا تعیین اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش آسان بود. مردم، اشتباهات دستوری اسامی قابل شمارش بودند.
ولی از طرف دیگر پلاستیک، آب، فضا اسامی غیر قابل شمارش هستند. ما آنها را به صورت مقدار توصیف می کنیم و برای اینکه قابل شمارش باشند مجبوریم آنها را مجزا کنیم. برای مثال لیوان آب را به کار می بریم.

البته اسامی مانند آب، بنزین و … را که می توان به این شیوه اندازه گیری کرد کار را سخت تر می کنند.

مثال:

Now that my commute is shorter, I use fewer gallons of gasoline each week

Now that my commute is shorter, I use less gasoline each week

در اولین جمله به این دلیل که اسم قابل شمارش گالن بنزین به کار رفته، از fewer استفاده شده است با استفاده از گالن مجزا شده است. و در مثال دوم از less استفاده کرده ایم چون اسم غیر قابل شمارش بنزین به کار رفته است.

کاربرد Less و fewer با پول

اگر چه می توانیم پول را بشماریم ولی معمولا ما به حجم پول به جای مجموع واحد پول فکر می کنیم بنابراین از Less در اینجا استفاده می کنیم.

مثال:

Rebecca has less than twenty dollars left in her checking account

 

کاربرد Less و Fewer  برای زمان

هر چند می توانیم زمان را بصورت ساعت، دقیقه، ثانیه شمارش کنیم ولی معمول است که در رابطه با زمان از less در جمله استفاده کنیم.

Ethan has been at his job for less than five years

I wish I could spend less time on household chores

 

اما بسته به این که چه مرجعی دقیقا مرجع شما برای زمان است ممکن است نیاز به استفاده از fewer باشد.

I wish I could spend fewer hours on household chores and more on watching television

 

کاربرد less و  fewer برای وزن

وزن نیز از اسامی هستند که قابل شمارش و اندازه گیری است اما معمولا با less استفاده می شوند.

Baby pandas weigh less than 200 grams at birth
کاربرد less و fewer برای درصد
تعیین اینکه درصدها جز موارد قابل شمارش هستند یا غیر قابل شمارش پیچیده است و برای تصمیم در مورد اینکه از less استفاده کنیم یا fewer باید از خودمان بپرسیم که درصد چه چیزی را می خواهیم محاسبه کنیم؟ آیا این مورد قابل شمارش هست یا خیر؟
Fewer than eight percent of the world’s people have blue eyes
هرچند شمارش مردم جهان کاری غیر ممکن است ولی شمارش فردی امکان پذیر است. بنابراین هشت درصد مردم دنیا قابل شمارش هستند و می توانیم از fewer استفاده کنیم.
I see you have eaten less than ten percent of your mashed potatoes
گوینده در این جمله مشخص است نمی تواند سیب زمینی سرخ شده را شمارش کند بنابراین از Less استفاده کرده است.

ارسال نظر