آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

تفاوت beside و besides در معنا و کاربرد

در این قسمت از مجموعه انگلیسی صحیح یا Correct English به بررسی اشتباهی رایج در کاربرد و تفاوت beside و besides که از نظر تلفظی و املایی شبیه به هم هستند می‌پردازیم؛ بطور دقیق‌تر درباره نقش و معنای این دو واژه صحبت خواهیم آموخت و کاربرد آن‌‌ها را مشاهده خواهیم کرد.

کاربرد Beside و Besides در جمله

برای تشخیص تفاوت beside و besides ابتدا باید با هر کدام از این دو واژه آشنا شویم و کاربرد هر یک را ببینیم.

کلمه beside در زبان انگلیسی یک حرف اضافه و به معنای «در کنار چیزی یا کسی» است. برای هم معنی این کلمه می‌توان عبارت next to را در نظر گرفت. با توجه به معنای این حرف اضافه معمولا از آن در بیان قیدهای مکان استفاده می‌شود.

از سوی دیگر واژه besides به معنای «علاوه بر این» است. هم معنی این واژه نیز عبارت in addition to می‌باشد. نقش besides در این معنا قید جمله یا sentence adverb است. قیدهای جمله قیودی هستند که پس از آن‌ها جمله‌ای به جمله گذشته افزوده می‌شود و آن را توضیح می‌دهد.

به این مثال‌ها توجه فرمایید:

The cat was sitting beside the dog.

«گربه در کنار سگ نشسته بود.»

The important note was written on a piece of paper beside the book.

«نکته مهم بر روی تکه کاغذی نوشته شده بود که در کنار کتاب قرار داشت.»

You have to try really hard in life. Besides, you need to get lucky as well.

«باید در زندگی به سختی تلاش کنی. علاوه بر این باید شانس هم بیاوری.»

He said a lot of things and besides, he gave us handouts.

«او مطالب زیادی گفت و علاوه بر این به ما جزواتی هم داد.»

تفاوت beside و besides در معنا و کاربرد

همانطور که مثال‌ها بالا هم دیدیم، این دو واژه از نظر معنا و کاربرد با هم تفاوت قابل توجهی دارند. کاربرد این دو بجای یکدیگر، خطا از نوع اشتباه گرفتن کلمات به جای هم یا confused words است.

ارسال نظر