آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

تفاوت و کاربرد all و every در زبان انگلیسی

تو این مطلب میخوایم تفاوت و کاربرد all و every رو با هم یاد بگیریم. all و every هر دو وابسته های پیشرو هستن و برای اشاره به تعداد کلی چیزی استفاده میشن. all به یک گروه کامل اشاره میکنه و every به هر عضوِ یک گروه کامل اشاره داره. برای درک بهتر موضوع به دو جمله زیر توجه کنید:

The questionnaire was sent to all employees.

پرسشنامه به تمام کارمندان ارسال شد.

The questionnaire was sent to every employee.

پرسشنامه به هر کارمند ارسال شد.

تو جمله اول تمرکز ما بر روی تمام کارمندان هست و تو جمله دوم از every برای تمرکز بر روی هر یک از کارمندان استفاده کردیم.

کاربرد و تفاوت all و every

1. میتونیم از all به تنهایی و بدون آوردن یه اسم استفاده کنیم، ولی از every نه و به جاش میتونیم از everyone/everybody/everything استفاده کنیم.

The meeting is at conference hall. It begins at 10 am and all are welcome.

جلسه در سالن کنفرانس برگزار میشه. جلسه ساعت 10 صبح شروع میشه و همه میتونن در اون شرکت کنند.

The meeting is at conference hall. It begins at 10 am and every are welcome. (این جمله اشتباهه)

The meeting is at conference hall. It begins at 10 am and everyone is welcome. (در صورتی که این جمله درسته)

2. از all همراه با اسامی جمع و اسامی غیر قابل شمارش استفاده میکنیم و از every همراه با اسامی مفرد.

All donations will be sent to the earthquake relief fund. (اسم جمع)

تمام کمک های مالی به صندوق امداد زلزله ارسال خواهد شد.

All equipment must be returned by the end of September. (اسم غیر قابل شمارش)

تمام تجهیزات باید تا پایان ماه سپتامبر بازگردانده شوند.

Every student should have a mobile phone. (اسم مفرد)

هر دانش آموز باید یک تلفن همراه داشته باشد.

3. میتونیم از all یا all of قبل از حروف تعریف (a و an یا the)، ضمایر اشاره (مثل this و that) و صفت های ملکی (مثل our و his) استفاده کنیم ولی از every نه.

You can’t be right all (of) the time.

نمیشه همیشه (همه وقتها) حق با تو باشه.

You can’t be right every the time. (این جمله اشتباهه)

You can’t be right the every time. (این جمله اشتباهه)

I’ve gone to all (of) their concerts this year.

من امسال همه کنسرت هاشون رو رفتم.

I’ve gone to every their concerts this year. (این جمله اشتباهه)

4. از all day, all week, all month و … به معنای تمام روز/هفته/ماه استفاده میکنیم.

We spent all day at the beach yesterday.

ما تمام دیروز رو تو ساحل سپری کردیم.

ولی every day, every week, every month و … به معنای هر روز/هفته/ماه هستن و تمرکزشون روی هر کدوم از اونهاس.

We spent every day at the beach in the holidays.

ما تو تعطیلات هر روز رو تو ساحل سپری کردیم.

We spent all days at the beach in the holidays. (این جمله اشتباهه)

جمع بندی

  • از every قبل از وابسته های پیشرو استفاده نمیکنیم.
  • از every همراه با اسامی غیر قابل شمارش استفاده نمیکنیم.
  • از every همراه با اسامی جمع استفاده نمیکنیم.
  • از every به تنهایی و بدون همراه با یه اسم استفاده نمیکنیم.

ارسال نظر