آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

تفاوت های کاربردی new و nearest

تفاوت های کاربردی new و nearest – امروز به بررسی این سوال که new و nearest چه فرقی دارند می پردازیم. واژه next در زبان انگلیسی در کاربرد عام به معنی “بعدی” مورد استفاده قرار می گیرد. در جملات مختلف زبان انگلیسی می توان از این کلمه برداشت های متفاوتی داشت. به عنوان مثال هنگامی که در مطب دکتر در مورد نفر بعدی صحبت می شود، منظور شماره بعد از شماره ای است که اکنون پیش پزشک است. واژه nearest نیز به معنای نزدیکترین گاهی می تواند کاربردهای مختلفی در زبان انگلیسی داشته باشد. برای یادگیری نقش کلمات در جمله زبان انگلیسی و آموزش گرامر زبان انگلیسی با ما همراه باشید.

Next

در زبان انگلیسی صورت (the) next به معنای « ( مورد ) بعدی » در سلسله ای از رخدادها ، مکان ها یا اشخاص است:

?When is your next appointment

قرار بعدی شما کی است؟

.Turn left at the next traffic lights

چراغ راهنمایی بعدی بپیچید سمت چپ.

?Who’s next

نفر بعدی کیه؟ ( = نوبت کیه؟ )

همچنین صورت (the) nearest در زبان انگلیسی به معنای ( نزدیک ترین ( مورد ) ) به لحاظ زمانی یا مکانی است:

.My party will be on the Saturday nearest to my birthday

مهمانی من روز شنبه ای خواهد بود که از همه به روز تولدم نزدیک تر است.

?Where’s the nearest supermarket

نزدیک ترین فروشگاه کجاست؟

حروف اضافه ی nearest to و next to در زبان انگلیسی رساننده ی دو معنای متفاوت اند که در دو جمله ی زیر بازنموده شده اند:

.Janet’s sitting nearest (to) the window

بیانگر این که ژانت از همه کس به پنجره نزدیک تر است.

.Sarah’s sitting next to the window

بیانگر این که سارا پهلوی پنجره نشسته است.

ارسال نظر