آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

تفاوت های نوشتاری انگلیسی آمریکایی و انگلیسی بریتانیایی

تفاوت های نوشتاری در املای انگلیسی آمریکایی و انگلیسی بریتانیایی: American English And British English Spelling Differences In Writing:i


تفاوت های نوشتاری در املای انگلیسی آمریکایی و انگلیسی بریتانیایی:

زبان انگلیسی که در بریتانیا و آمریکا صحبت می شود بسیار شبیه به هم بوده و تنها در موارد معدودی ازجمله در املا، چگونگی تلفظ کلمات، کاربرد واژگان و دستور زبان تفاوت هایی در آنها دیده می شود. البته این تفاوت ها آن قدر ناچیز است که مردم این دو منطقه به راحتی منظور یکدیگر را فهمیده و درایجاد ارتباط با یکدیگر مشکل خاصی ندارند. البته باید به این مطلب اذعان داشت که طی سال های اخیر، بریتانیائی ها تحت تأثیر مردم آمریکا قرار گرفته و در نحوه ی صحبت کردن خود از شیوه ی آمریکایی ها تبعیت می کنند.

بطور کلی کلماتی که در انگلیسی بریتانیایی با en آغاز می شوند در انگلیسی آمریکایی با in نوشته می شوند.

مثال:

معنی انگلیسی آمریکایی انگلیسی بریتانیایی
در جعبه قراردادن incase encase
پیچیدن infold enfold

کلماتی که در انگلیسی بریتانیایی به our ختم شده اند در انگلیسی آمریکایی با or نوشته می شوند.

مثال:

معنی انگلیسی آمریکایی انگلیسی بریتانیایی
رنگ color colour
احترام، افتخار honor honour

کلماتی که در انگلیسی بریتانیایی با ou نوشته می شوند در انگلیسی آمریکایی با o نوشته می شوند.

مثال:

معنی انگلیسی آمریکایی انگلیسی بریتانیایی
قالب mold mould
سوختن smolder smoulder

تعدادی از کلمات در انگلیسی بریتانیایی با ce و در انگلیسی آمریکایی با se نوشته می شوند.

مثال:

معنی انگلیسی آمریکایی انگلیسی بریتانیایی
توهین، گناه، رنجش offense offence
دفاع defense defence
تظاهر pretense pretence
گواهینامه license licence

اگر به کلمات فوق، پسوندی که با حروف با صدا شروع می شود، اضافه کنند در انگلیسی بریتانیایی و آمریکایی با s نوشته می شوند.

مثال:

معنی انگلیسی آمریکایی انگلیسی بریتانیایی
مدافع defensive defensive
متخلف Offensive Offensive

کلمه Practice در حالت فعلی، در انگلیسی بریتانیایی به صورت practise و در انگلیسی آمریکایی به صورت practice نوشته می شود.

مثال:

معنی انگلیسی آمریکایی انگلیسی بریتانیایی
تمرین کردن practice practise

کلماتی که در زبان انگلیسی به re ختم شده اند، اغلب در انگلیسی آمریکایی به er ختم می شوند.

مثال:

معنی انگلیسی آمریکایی انگلیسی بریتانیایی
مرکز center centre
تأتر theater theatre
متر meter metre

کلماتی که به تلفظ “آیز” ختم شده اند، در زبان انگلیسی بریتانیایی با ise و در آمریکایی با ize نوشته می شوند.

معنی انگلیسی آمریکایی انگلیسی بریتانیایی
عذر خواهی کردن apologize apologise
با حرف بزرگ نوشتن capitalize capitalise
انتقاد کردن criticize criticise
فهمیدن realize realise
صرفه جویی کردن economize economise

املای برخی از کلمات در هر دو زبان انگلیسی بریتانیایی و آمریکایی یکسان بوده و به ise ختم می شوند.

مثال:

معنی انگلیسی آمریکایی انگلیسی بریتانیایی
حقیر شمردن despise despise
مباشرت کردن supervise supervise
تعجب کردن surprise surprise
تمرین کردن exercise exercise
توصیه کردن advise advise
تبلیغ کردن advertise advertise

املای برخی از کلمات نیز در انگلیسی بریتانیایی و آمریکایی همانند بوده و به ize ختم شده اند.

مثال:

معنی انگلیسی آمریکایی انگلیسی بریتانیایی
منظم کردن regularize regularize
انقلابی کردن revolutionize revolutionize
ملی کردن nationalize nationalize
پاستوریزه کردن pasteurize pasteurize
با نمونه یا عیار قانونی مطابق کردن standardize standardize

 

ارسال نظر